bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 17 czerwca 2021
  • wyświetleń: 1607

Stanowisko władz miasta ws. oświadczenia Stowarzyszenia Olszówka

- W związku z zarzutami kierowanymi przez przedstawicieli Stowarzyszenia Olszówka oraz grupy Bielszczanie dla Drzew pod adresem Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej dotyczącymi prowadzonych w Dolinie Gościnnej prac porządkowych chcemy stanowczo zaprotestować przeciwko kolportowanej przez nich tezie, że celem tych prac jest - jak to określono - zwykły pozysk drzewa - czytamy w oficjalnym oświadczeniu Urzędu Miejskiego, które publikujemy w całości na naszym portalu.

Reklama

drzewo
Dolina Gościnna · fot. UM Bielsko-Biała


Oświadczenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

W związku z zarzutami kierowanymi przez przedstawicieli Stowarzyszenia Olszówka oraz grupy Bielszczanie dla Drzew pod adresem Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej dotyczącymi prowadzonych w Dolinie Gościnnej prac porządkowych chcemy stanowczo zaprotestować przeciwko kolportowanej przez nich tezie, że celem tych prac jest - jak to określono - zwykły pozysk drzewa.

Prace mają tylko i wyłącznie zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, bo - jak podkreślają sami autorzy oświadczenia - Dolina Gościnna przyciąga rzesze turystów i miłośników przyrody.

Działania prowadzone w Dolinie Gościnnej pozostają w zgodzie z art. 5 oraz art. 74 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Wynika z nich wprost, że władze publiczne mają obowiązek prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom, kierując się przy tym zasadą zrównoważonego rozwoju.

W związku z powyższym w Dolinie Gościnnej usuwane są zagrożenia w postaci zwisających konarów drzew w miejscach gdzie uczęszczają ludzie. W obszarach oddalonych od ścieżek drzewa pochylone, a nawet martwe są pozostawiane na swoich miejscach w celu zapewnienia jak największej bioróżnorodności i naturalnego charakteru doliny.

Przykro nam, że autorzy oświadczenia nie rozumieją zasadności usuwania pni mogących doprowadzić do spiętrzania się wody. Wyjaśniamy zatem, że niekontrolowane spiętrzanie się wody wyrządza szkody zarówno drzewostanowi, jak i siedliskom zwierząt znajdującym się w dolinie. Spiętrzona woda zbyt mocno nasącza bowiem grunt, co prowadzi do podmywania drzew i utraty ich stabilności. Pozostawienie tych procesów naturze - co sugerują przedstawiciele Stowarzyszenia Olszówka - możliwe jest na terenach o większych powierzchniach, gdzie woda ma miejsce na tworzenie rozlewisk.

Odpowiadając na zarzut prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków, warto najpierw wyjaśnić obowiązujący stan prawny. Otóż wbrew powszechnie panującej opinii obowiązujące w Polsce przepisy nie precyzują, jak długo trwa okres lęgowy dla całego zgrupowania ptaków odbywających lęgi w naszym kraju. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt wskazany jest jedynie okres od połowy października do końca lutego jako ten, kiedy pod pewnymi warunkami wolno bez zezwolenia usuwać gniazda ptaków z budek, obiektów budowlanych i terenów zielonych.

Okres od początku marca do połowy października często więc bywa mylnie interpretowany jako okres lęgowy ptaków. Tymczasem - podkreślamy - żaden przepis nie definiuje okresu lęgowego dla wszystkich ptaków. Tym bardziej, że jest on różny dla różnych gatunków. Wyjaśnienia w tej sprawie prowadziła m.in. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Niezależnie od powyższego pozostawia się do naturalnego rozpadu drzewa dziuplaste, drzewa z obecnością zasiedlonych gniazd innych typów oraz pozostałe drzewa biocenotyczne - i takie na terenie Doliny Gościnnej pozostawiono.

Dodatkowo każdorazowo przed rozpoczęciem prac porządkowych czy gospodarczych leśnicy przeprowadzają wizję terenową w celu sprawdzenia, czy w danym terenie występują stanowiska gatunków chronionych lub potencjalne miejsca ich występowania. W przypadku ich zidentyfikowania oznaczają je jako przeznaczone do pozostawienia w nienaruszonym stanie.

Informujemy również, że przy pracach prowadzonych w Dolinie Gościnnej obecni są specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, ale także z dużą ekologiczną wrażliwością. Czuwają oni, by prace z jednej strony zapewniały jak najlepszą ochronę przyrody, a z drugiej - stwarzały bezpieczeństwo dla ludzi.
W tym celu podjęto szereg działań chroniących Gościnną Dolinę, a będących odstępstwem od normalnej gospodarki leśnej:
• ograniczono do niezbędnego minimum wjazd ciężkiego sprzętu;
• powalone pnie wyciągano na drogę i dopiero tam cięto, by ograniczyć pracę pił wśród drzew;
• prace dostosowano do warunków pogodowych (po opadach deszczu zostały przerwane, by chronić grunt przed nadmiernym rozjeżdżeniem);
• część prac przy drzewach zagrażających bezpieczeństwu, których usunięcie wymaga znacznej ingerencji w teren prowadzona jest metodami alpinistycznymi

Zapewniamy, że zawsze jesteśmy gotowi na merytoryczną dyskusję i wyjaśnienie zasadności podejmowanych przez nas działań. Nie ma natomiast nie będzie naszej zgody na bezpodstawne oskarżenia, insynuacje i zniesławianie pracowników Urzędu Miejskiego.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.