Wiadomości

  • 12 kwietnia 2021
  • wyświetleń: 7449

O maszcie dowiedzieli się, gdy stanął przed ich oknami

"Nie może być tak, że wszyscy zainteresowani dowiadują się o inwestycji jak już maszt stoi przed oknem, który na pewno nie stanowi dekoracji, nawet w szeroko pojętym znaczeniu tego słowa" - grzmią bielscy radni. Do władz miasta napisali mocną interpelację ws. postawienia masztu telefonii komórkowej w Mikuszowicach Śląskich.

maszt telefonii
O maszcie dowiedzieli się, gdy stanął przed ich oknami · fot. pixabay.com


Grupa bielskich radnych wyraziła zaniepokojenie sposobem, w jakim władze miasta komunikują się z mieszkańcami w ważnych, również dla ich zdrowia, sprawach.

- W związku z ostatnimi wydarzeniami, jakie maja miejsce w naszym mieście, w dzielnicy Mikuszowice Śląskie, a dotyczą sprawy związanej z wybudowaniem stacji bazowej telefonii komórkowej z 44 metrowym masztem, tuż przed oknami najbliższych sąsiadów, wnosimy oto, alby o każdej inwestycji o znaczeniu strategicznym, kontrowersyjnym dla mieszkańców i dzielnicy, w której taka inwestycja miałaby być posadowiona, informować najbardziej zainteresowanych, bezpośrednich sąsiadów, Rade Osiedla i radnych Rady Miejskiej - napisali przedstawiciele bielszczan.

I podkreślili, że "nie może być tak, że powstaje inwestycja, która budzi dużo wątpliwości, a zawęża się strony postępowania do jednego sąsiada, który jest bezpośrednio zainteresowany wynajmem operatorowi gruntu pod budowę, więc na pewno nie wzniesie uwag".

- Nie może być tak, że wszyscy zainteresowani dowiadują się o inwestycji jak już maszt stoi przed oknem, który na pewno nie stanowi dekoracji, nawet w szeroko pojętym znaczeniu tego słowa - grzmią radni.

Jak zauważyli, procedura powiadamiania mieszkańców jest ułomna i powoduje liczne konflikty i niepotrzebne nieporozumienia. Dlatego zaapelowali o zmianę sposobu powiadamiania o inwestycjach realizowanych w trybie celu publicznego.

-Miasto tworzą ludzie, nie zapominamy o tym - podkreślili rajcy.

Pod interpelacja podpisali się radni: Dorota Piegzik-Izydorczyk, Roman Matyka, Rafał Ryplewicz, Janusz Buzek oraz Jerzy Bauer.

Do tematu wrócimy, gdy Ratusz zajmie stanowisko w tej sprawie.

raz / bielsko.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.