bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 19 lutego 2021
  • 21 lutego 2021
  • wyświetleń: 5060

Referendum przesądzi o budowie "ekospalarni" w Bielsku-Białej

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Spalarnia" podaj

Urząd Miejski w Bielsku-Białej podsumował ankietę na temat budowy "ekospalarni", którą mieszkańcy mogli wypełniać w pierwszej połowie lutego. W dzisiejszej wiadomości bielskiego magistratu padła również zapowiedź referendum, które ma przesądzić o budowie spalarni w Bielsku-Białej.

spalarnia
Spalarnia w Poznaniu · fot. www.suez-zielonaenergia.pl


Od kilku miesięcy Urząd Miejski w Bielsku Białej oraz Zakład Gospodarki Odpadami prowadzą z mieszkańcami dialog na temat systemu gospodarki odpadami oraz planów budowy "ekospalarni" na terenie miasta. Mimo pandemii koronawirusa podjęto starania, aby zarówno mieszkańcy, którzy używają internetu, jak i ci, którzy preferują tradycyjne środki przekazu - mogli zadawać pytania i wyrazić swoją opinię.

- Jesteśmy wciąż we wstępnej fazie projektu, która nie jest objęta prawnym obowiązkiem konsultacji społecznych. Mimo to mieszkańcy otrzymali możliwość zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat termicznego przekształcania odpadów oraz gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym. Przez cały okres przygotowawczy każdy mieszkaniec mógł i wciąż może zadawać pytania dotyczące "ekospalarni" za pośrednictwem specjalnie stworzonej w tym celu strony internetowej. Dodatkowo zostały zorganizowane dyżury ekspertów, do których można było telefonować. Do zainteresowania tematem i udziału w dialogu zachęcał mieszkańców w specjalnym liście prezydent miasta Jarosław Klimaszewski - informuje Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Decyzją prezydenta powołana została także Rada Interesariuszy, w której skład weszło ponad 20 osób, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad osiedli, środowisk akademickich, Beskidzkiej Rady Lekarskiej oraz samorządów z naszego regionu.

Jak informuje Ratusz, we wstępnej fazie projektu chciał osiągnąć trzy zasadnicze cele:
  • poinformować mieszkańców o rozmowach na temat "ekospalarni" i zachęcić ich do udziału w dialogu,
  • przybliżyć tematykę instalacji termicznego przekształcania odpadów,
  • zapytać bielszczan o opinię w sprawie planowanego systemu gospodarki odpadami.


Od 1 do 14 lutego mieszkańcy mogli wziąć udział w specjalnej ankiecie, dotyczącej gospodarki odpadami w Bielsku-Białej. Ankietę wypełniło blisko 1.200 osób, co należy uznać za bardzo dobry wynik, świadczący o dużym zainteresowaniu bielszczan tematem. Dla porównania w dużo większym od Bielska-Białej Poznaniu udział w podobnej ankiecie wzięło 1.070 osób.

- Najważniejszą informacją płynącą z ankiety jest to, że aż 85,8 procent osób opowiedziało się za wprowadzeniem gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym, czyli koncepcją, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane - podkreśla bielski UM.

69,7 procent mieszkańców, którzy wypełnili ankietę uznało, że warto wykorzystać odpady, które obecnie trafiają na wysypisko śmieci do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. 60,9 procent ankietowanych opowiedziało się za powstaniem w Bielsku-Białej "ekospalarni", 35,4 procent było przeciwko takiemu rozwiązaniu, a 3,7 procent nie ma na ten temat zdania.

Jeśli chodzi o lokalizację "ekospalarni" głosy rozłożyło się niemal równo pomiędzy ul. Krakowską w Lipniku (33,9 procent), a ul. Józefa Londzina w Wapienicy (32,8 procent). Dodatkowo 85,1 procent ankietowanych zadeklarowało, że zapoznało się z Analizą wielokryterialną dla planowanej instalacji termicznego przekształcania odpadów dla Aglomeracji Beskidzkiej.

Z ankiety wynika ponadto, że "ekospalarnia" nie budzi obaw u 53 procent ankietowanych. Osoby, które obawiają się inwestycji, oczekują natomiast dodatkowych informacji i rozmowy o:
  • aspektach ekologicznych,
  • bezpieczeństwie instalacji i jej wpływie na zdrowie,
  • funkcjonowaniu ekospalarni w innych miastach.


- Dzięki ankiecie uzyskaliśmy od mieszkańców cenne informacje, które weźmiemy pod uwagę w dalszych działaniach informacyjnych. Dziękuję wszystkim za jej wypełnienie - powiedział prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

- Mając na uwadze wyniki ankiety, podjęta została decyzja o przystąpieniu do sporządzenia studium wykonalności inwestycji, która zawierać będzie m.in. analizę finansowo-ekonomiczną przedsięwzięcia. Należy podkreślić, że dialog z mieszkańcami nadal będzie prowadzony, a samo sporządzenie studium wykonalności i ubieganie się o niezbędne decyzje administracyjne związane z powstaniem "ekospalarni" nie przesądzają o realizacji inwestycji - podkreśla Ratusz.

- Co bardzo istotne dla całej sprawy - po uzyskaniu prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji decyzją prezydenta miasta zostanie przeprowadzone w mieście referendum, które ostatecznie przesądzi o losach Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Bielsku-Białej - podsumowuje samorząd.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Spalarnia

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Spalarnia" podaj