bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 5 lutego 2021
  • wyświetleń: 1343

BBohaterowie: Pomagają w czasie epidemii, uhonoruje ich prezydent

BBohaterowie w czasie pandemii to akcja społeczna adresowana do wszystkich mieszkańców Bielska-Białej, chcących wskazać, uhonorować i podziękować osobom, które w szczególny sposób pomagały i nadal pomagają innym przetrwać trudny czas pandemii koronawirusa COVID-19.

Bielsko-Biała w czasie epidemii koronawirusa - 15.03.2020
Bielsko-Biała w czasie epidemii - 20.03.2020 · fot. sid / bielsko.info


- Do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej regularnie wpływają informacje o spontanicznych działaniach bielszczanek i bielszczan, którzy bezinteresownie, wiedzeni jedynie potrzebą serca, niosą pomoc potrzebującym w radzeniu sobie z tą nieprzewidzianą i niezwykle trudną sytuacją - szyją maseczki, robią zakupy, wyprowadzają psy, pomagają w trudnym czasie. Te osoby są dla nas BBohaterami, których chcemy docenić, uhonorować i podziękować im. To właśnie dzięki nim nasze miasto jest tak wyjątkowe, a nasza wspólnota tak silna - informuje bielski Ratusz.

BBohaterkę lub BBohatera może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej, a także działające w nim organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i kościoły oraz instytucje publiczne. Zgłoszenia dokonuje się poprzez złożenie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wypełnionego wniosku zgłoszeniowego. Formularz zgłoszenia zamieszczamy poniżej.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby oraz numer telefonu lub adres e-mail osoby zgłaszanej, jej zgodę na zgłoszenie i przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby akcji (w ramach akcji upublicznione zostanie imię i nazwisko oraz zdjęcie uzgodnione z laureatem). Każde zgłoszenie musi być podpisane przez osobę fizyczną lub osobę reprezentującą podmiot zgłaszającą i w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba fizyczna, zawierać jej zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Logo akcji społecznej BBohaterowie w czasie pandemii
Logo akcji społecznej BBohaterowie w czasie pandemii · fot. UM Bielsko-Biała


Zgłoszenie na BBohaterkę lub BBohatera nie powinno dotyczyć osób, które niosą pomoc w czasie pandemii w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, w tym pełnieniem służby publicznej.

Termin zgłaszania wniosków upływa 1 marca 2021 roku.

Weryfikacji zgłoszeń pod kątem zgodności z założeniami akcji dokona komisja powołana przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Lista osób spełniających warunki przyznania tytułu przekazana zostanie do zatwierdzenia prezydentowi.

Laureatów akcji prezydent Miasta Bielska-Białej nagrodzi honorowym dyplomem imiennym wręczanym wraz ze stosowną przypinką podczas uroczystej gali, która odbędzie się w miejscu uzgodnionym z prezydentem. Przed galą każdemu laureatowi zostanie zrobione zdjęcie, które będzie wykorzystane do stworzenia wystawy w przestrzeni miejskiej. Możliwe jest również wydanie okolicznościowej publikacji z wizerunkami laureatów.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.