bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 2 lutego 2021
  • wyświetleń: 914

Pożyczka z WFOŚiGW pomoże w modernizacji 300 kotłowni

Na XXVIII sesji Rada Miejska Bielska-Białej postanowiła zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2.400.000 zł na sfinansowanie kosztów zadania "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych" w roku 2021.

Pożyczka z WFOŚiGW pomoże w modernizacji 300 kotłowni
Pożyczka z WFOŚiGW pomoże w modernizacji 300 kotłowni · fot. UM Bielsko-Biała


Środki z pożyczki zostaną wydane w formie dotacji na realizację 300 inwestycji w roku 2021 "Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych", a zobowiązania pokryte dochodami własnymi miasta w latach 2021-2027.

Założenia finansowe tegorocznej edycji programu wymiany starych kotłów pozwolą na wykonanie modernizacji około 450 indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Bielsku-Białej, z czego realizacja 300 kotłowni zaplanowana jest z wykorzystaniem częściowo umarzalnej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 2.400.000 zł. Pozostałe dotacje do modernizacji 150 kotłowni zostaną sfinansowane z budżetu miasta w kwocie określonej w uchwale budżetowej, podobnie jak w roku ubiegłym.

- Taki sposób finansowania pozwala na bardziej elastyczną realizację Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych przez zwiększenie różnorodności rozwiązań technicznych, a równocześnie umożliwi wnioskowanie o umorzenie wcześniej zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na zadania proekologiczne - informuje Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Co ważne, przyjęta uchwała jest wymagana przy składaniu wniosku o pożyczkę. Informację o przyznaniu środków uzyskamy po rozpatrzeniu wniosku przez zarząd i podjęciu pozytywnej decyzji przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Katowicach. Ponadto, pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotycząca tej uchwały będzie traktowana jako forma zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania.

Zasady udzielania pożyczek określone przez WFOŚiGW stanowią, że oprocentowanie pożyczki jest nie mniejsze niż 3 proc. w skali roku i liczone będzie jako 0,95 stopy redyskonta weksli obowiązującej na 1 stycznia danego roku spłaty pożyczki.

Spłatę pożyczki przewiduje się rozłożyć na 6 lat, licząc od następnego roku po zakończeniu programu. Po spłaceniu połowy pożyczki można wnioskować o jej częściowe umorzenie na warunkach obowiązujących w roku złożenia wniosku.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.