bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 13 grudnia 2020
 • 16 grudnia 2020
 • wyświetleń: 2060

Możesz zostać rodzicem zastępczym. Kampania społeczna bielskiego MOPS

Dzieciom najlepiej, kiedy wychowują się w rodzinie. Dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej nieustannie poszukuje nowych kandydatów na rodziny zastępcze. W przestrzeni miejskiej zainicjowano kampanię promocyjną na ten temat.

Bielski MOPS zainicjował kampanię promocyjną na temat adopcji
Bielski MOPS zainicjował kampanię promocyjną na temat adopcji · fot. MOPS Bielsko-Biała


Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej wziął udział w konkursie na temat promowania rodzicielstwa zastępczego organizowanym przez Fundację Ernst & Young z Warszawy i otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy złotych. -Wśród 42 wnioskodawców były zarówno instytucje samorządowe, jak i organizacje pozarządowe. Nasz wniosek został pozytywnie oceniony przez komisję konkursową, otrzymał najwyższą liczbą punktów, co skutkowało uzyskaniem pierwszego miejsca i otrzymaniem dofinansowania - mówi Anna Lipnicka-Witos z Działu Pieczy Zastępczej bielskiego MOPS.

Na bielskich ulicach już widać efekty wykorzystania otrzymanych przez MOPS funduszy. Na autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego umieszczono wzruszające wizerunki dziecka, zachęcając pasażerów i przechodniów do refleksji na temat rodzicielstwa zastępczego. Autobusy z takim przekazem poruszać się będą po mieście przez kilka miesięcy. Bilboardy o podobnej tematyce zawisły przy ulicy prof. dr. Mieczysława Michałowicza oraz na parkingu Gelerii Sfera.

- Zapotrzebowanie na tę formę opieki nad dziećmi nadal jest ogromne, dlatego wszystkie zainteresowane osoby, które chciałyby poświęcić się misji rodzicielstwa zastępczego, proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przy placu Opatrzności Bożej 18, tel. 33 4960112 - informuje Lipnicka-Witos.

Funkcję rodziny zastępczej można powierzyć kandydatom, którzy:
 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych;
 • cieszą się dobrym stanem zdrowia, umożliwiającym sprawowanie opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
 • przebywają na terytorium Polski;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.


Kandydaci, którzy spełniają wymienione wyżej warunki i uzyskają pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej - MOPS - są kierowani na szkolenie. Po jego ukończeniu uzyskują zaświadczenie kwalifikacyjne i stają się rodzinami zastępczymi niezawodowymi. Wszystkie rodziny zastępcze w naszym mieście objęte są pomocą finansową i korzystają ze wsparcia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.