bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 23 października 2020
  • wyświetleń: 1319

Jak działa bielska pomoc społeczna w czasie epidemii?

Podopieczni pomocy społecznej są szczególnie wrażliwi i narażeni na skutki pandemii. Na sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 20 października przedstawiono radnym podejmowane w tym środowisku działania.

mops, miejski ośrodek pomocy społecznej
Bielski MOPS dla najbardziej potrzebujących w czasie epidemii · fot. UM Bielsko-Biała


- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zobowiązał podległe domy pomocy społecznej do codziennych raportów o stanie działania w czasie pandemii. Wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej wydział w trybie natychmiastowym utworzył miejsce do kwarantanny zbiorowej dla kilkunastu osób bezdomnych w budynku przy ul. Filarowej 50 w Bielsku-Białej. Wydział wsparł placówkę technicznie, przekazując aparaty telefoniczne do kontaktu z osobami przebywającymi na tzw. kwarantannie oraz pościel, bieliznę i odzież ze zbiórki, którą zorganizowano wśród pracowników Urzędu Miejskiego. Zorganizował także transport posiłków z siedziby bielskiego Koła Towarzystwa Pomocy im św. Brata Alberta do obiektu przy ul. Filarowej oraz do placówki przy ul. Krakowskiej. Należy zaznaczyć, że z Wydziałem Polityki Społecznej współpracowały Wydział Kultury i Sztuki UM, Teatr Polski i Bielskie Centrum Kultury - informowała naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Ewa Swatek.

Środki finansowe przekazane z Wydziału Polityki Społecznej na walkę z COVID-19:
  • Do Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej na wyposażenie stanowisk bezpośredniej obsługi w stosowne zabezpieczenia w postaci szkła akrylowego trafiło 40.000 zł.
  • Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej miasto sfinansowało pobieranie wymazów w warunkach domowych od osób podejrzanych p zakażenie koronowirusem, ponosząc koszty w wysokości 121.650 zł.
  • Wydział Polityki Społecznej przekazał do czterech domów pomocy społecznej po 6.000 zł na zakup generatorów ozonu i środków ochrony osobistej pracowników tych jednostek - kombinezonów trójwarstwowych wraz z obuwiem, środków dezynfekcyjnych, maseczek, rękawiczek itp.
  • Pomocą służono także obcokrajowcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej z powodu epidemii, przekazując z wydziału 8.500 zł na zakup niezbędnych środków indywidualnych dla ich rodzin. To zadanie realizowało Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.
  • Przygotowano także tłumaczenie symultaniczne z języka polskiego na język migowy wystąpień prezydenta miasta na temat sytuacji w mieście podczas epidemii w programie telewizyjnym pod nazwą Raport z miasta.
  • Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski otrzymało dotację na zakup sprzętu i aparatury medycznej do walki z COVID-19. 7 kwietnia br. podpisano umowę o udzielenie szpitalowi dotacji w kwocie 271.000 zł, która została przeznaczona na zakup urządzenia do dezynfekcji metodą zamgławiania pomieszczeń, komór laminarnych do laboratorium szpitalnego, aparatu do Triage (procedury medycznej stosowanej w medycynie ratunkowej umożliwiającej służbom medycznym segregację rannych w wypadku masowym w zależności od stopnia obrażeń oraz rokowania - przyp. red.), wideolaryngoskopu, kardiomonitorów oraz przenośnych aparatów EKG.


- Wydział Polityki Społecznej koordynował działania, dzięki którym miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 183.000 zł na realizację zadań w ramach projektu partnerskiego Śląskie pomaga, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym -Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 - informowała Ewa Swatek.

W ramach projektu Śląskie pomaga wnioskowano o dofinansowanie w wysokości 72.000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie opiekuna w jednym z bielskich DPS - i uzyskano je. Uzyskano także dofinansowanie w wysokości 84.000 zł na zakup maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów, płynów dezynfekcyjnych, środków opatrunkowych oraz innych sprzętów i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii w czterech bielskich DPS-ach. Na zakup sprzętu służącego do utworzeniu śluzy do placówki, sprzętu do wyposażenia izolatek oraz sprzętu jednorazowego do obsługi izolatek, termometrów, sprzętu do dekontaminacji oraz innych sprzętów i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii w czterech DPS-ach wnioskowano o kwotę 206.883 zł, udało się uzyskać 27.000 zł.

Miasto Bielsko-Biała złożyło również odrębne wnioski o dofinansowanie dla czterech DPS-ów w łącznej wysokości 611.400 zł na realizację zadań w ramach projektu Śląskie kadry DPS vs Covid-19, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W projekcie Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 chodzi o zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego mającego pomóc w zdalnym nauczaniu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Wnioskowana kwota to 432.600 zł.

Wymazobusy

Wydział Polityki Społecznej UM zajmował się uruchomieniem dwóch pojazdów - tzw. wymazobusów, czyli specjalnych karetek z personelem medycznym posiadającym środki i umiejętności do pobierania próbek do badań laboratoryjnych. Urząd Miejski wraz ze Starostwem Powiatowym podjęły decyzję o wspólnej organizacji wymazobusów, które funkcjonowały na ternie miasta i powiatu. Finansowanie kosztów transportu (karetki) oraz pracy kierowców należało do starostwa, natomiast koszty pracy pielęgniarek pobierających materiał biologiczny są po stronie miasta. Miasto zapłaciło za te działania 121.650 zł.

Środki ochrony z rezerw rządowych

Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego UM zorganizowały transporty środków ochrony indywidualnej i płynów dezynfekujących z magazynu Caritas Archidiecezji Katowickiej. Współpracowano przy tym z bielskim Starostwem Powiatowym, ponieważ środki ochrony indywidualnej zbiorczo przeznaczone były dla jednostek podporządkowanych miastu oraz starostwu. Wydział Polityki Społecznej rozdzielił środki ochrony indywidualnej pomiędzy warsztaty terapii zajęciowej, świetlice socjoterapeutyczne, MOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy Podkowa, miejskie placówki wsparcia dziennego oraz Klub Inteligencji Katolickiej, DPS-y i Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Płyny do dezynfekcji z rezerw rządowych zgodnie z poleceniem Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przekazano do Żłobka Miejskiego oraz 28 prywatnych placówek opiekuńczych - żłobków i klubów dziecięcych. Za pośrednictwem wydziału bielskiego UM przekazywano również środki ochrony dla zakładów opieki zdrowotnej.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.