Wiadomości

  • 21 października 2020
  • wyświetleń: 12273

Bielsko-Biała na froncie walki z koronawirusem

Informację o działaniach podejmowanych w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Bielska-Białej przedstawił podczas sesji Rady Miejskiej 20 października naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego bielskiego Urzędu Miejskiego Adam Caputa.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Adam Caputa
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Adam Caputa, zdjęcie archiwalne · fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB


W szczegółowym raporcie liczącym 20 stron naczelnik Adam Caputa informuje o zadaniach realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego UM w związku ze zwalczaniem epidemii koronawirusa.

Już 12 marca br. na polecenie prezydenta miasta Jarosław Klimaszewskiego uruchomiono specjalną stronę Zespołu Zarządzania Kryzysowego na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego. W sposób czytelny i łatwo dostępny zamieszczane były tam wszystkie informacje, instrukcje i materiały dotyczące koronawirusa, również w sposób umożliwiający ich pobranie i wykorzystanie. Całodobowo prowadzona była aktualizacja strony ZZK - zamieszczano na niej uchwalone akty prawne, otrzymywane komunikaty, informacje dotyczące zwalczania epidemii.

Na bieżąco Wydział Zarządzania Kryzysowego prowadził wymianę informacji oraz koordynował działania z jednostkami miasta oraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, wszystkimi służbami współdziałającymi, a także z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Pracownicy wydziału przez całą dobę udzielali informacji telefonicznych dotyczących m.in. zasad przekraczania granicy państwowej, zasad kierowania i odbywania kwarantanny w warunkach domowych oraz w ośrodkach wyznaczonych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Wydział Zarządzania Kryzysowego koordynował zaopatrzenie, dokonywał zakupów z rezerwy finansowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe oraz wydawał zakupione środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcyjne. Przy pomocy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych rozwożono otrzymane w formie darowizny środki i sprzęt do placówek oświatowych, żłobków, przedszkoli. WZK przygotował do uruchomienia oraz wyposażył w sprzęt i środki ochronne ośrodek kwarantanny w Bielsku-Białej. Stworzono tam również miejsca do kwarantanny dla służb ratowniczych; zostały one trzykrotnie wykorzystane przez ratowników oraz przez m.in. kluby sportowe.

Na bieżąco prowadzono uzgodnienia ze służbami, m.in. dotyczące dostarczania wyżywienia oraz pomocy osobom starszym, wydawania przepustek dla wolontariuszy z hospicjum, funkcjonowania targowisk, działania transportu zbiorowego itp. Wydział Zarządzania Kryzysowego utrzymywał stały, całodobowy kontakt z członkami zespołu zarządzania kryzysowego i na bieżąco rozwiązywano pojawiające się problemy. Wykorzystano syreny elektroniczne do nadawania komunikatów na temat zachowania się w miejscach publicznych czy zakładania maseczek. Wraz z pracownikami Wydziału Komunikacji oraz funkcjonariuszami straży miejskiej przeprowadzono akcję kontrolną w autobusach połączoną z wręczaniem maseczek podróżującym komunikacją miejską.

Ogółem na środki ochrony osobistej i dezynfekcji, w tym zabezpieczenie Urzędu Miejskiego oraz dostosowanie stanowisk pracy pracowników (zasłony pleksi, termometry, dozowniki do płynu do dezynfekcji) wydano 923.113,65 zł. Na usługi, w tym zapewnienie miejsca do kwarantanny dla służb, wydatkowano 2.824 zł. W tym czasie zakupy termometrów, maseczek, laptopów dla szkół itp. realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych UM osiągnęły sumę 1.268.652,18 zł.

- Ogółem z rezerwy na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę ponad 2 mln 100 tys. zł - poinformował naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Adam Caputa. Dodał, że od ofiarodawców otrzymano dary związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid 19. Szacunkowa wartość pozyskanych środków ochrony osobistej i dezynfekcji to ok. 726.800 zł.

Na wtorkowej sesji Rady Miejskiej przedstawiono również sytuację epidemiczną w bielskiej oświacie. W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej o powrocie uczniów do szkół od 1 września szkoły otrzymały wsparcie finansowe od miasta na zakup środków dezynfekcyjnych w łącznej kwocie 250.000 zł. Pomoc państwa w tym zakresie objęła dostawę płynów dezynfekcyjnych, maseczek oraz termometrów.

W związku ze stanem epidemicznym częściowo zawieszono działania w sześciu placówkach edukacyjnych w Bielsku-Białej. Są to Przedszkola nr 40 i 51, Szkoły Podstawowe nr 6 i 24, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii oraz Bielskie Centrum Edukacji. Sytuacja w poszczególnych placówkach oświatowych jest bardzo dynamiczna i praktycznie każdego dnia się zmienia.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus - raport" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Koronawirus - raport

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus - raport" podaj