bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 3 września 2020
  • wyświetleń: 1805

Biuro Rzeczy Znalezionych działa przy bielskim Urzędzie Miejskim

W bielskim Biurze Rzeczy Znalezionych najwięcej jest banknotów i portfeli, na właścicieli czekają także wózki dziecięce, etui na telefony komórkowe, laptopy, rowery, a nawet złoty kolczyk i... sztuczna szczęka.

ratusz
Ratusz w Bielsku-Białej · fot. UM Bielsko-Biała


Życie w pośpiechu ma swoje konsekwencje. Nieuwaga, robienie kilku rzeczy naraz skutkuje bardzo często tym, że coś gubimy. Część zagubionych fantów ląduje w Biurze Rzeczy Znalezionych. Chociaż działa ono od lat, to nie wszyscy o nim wiedzą. Znajduje się w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, prowadzi je Referat Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Organizacji i Nadzoru UM.

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy, które posiadają szacunkową wartość powyżej 100 zł, za wyjątkiem rzeczy znalezionych w budynkach publicznych innych niż budynki Urzędu Miejskiego lub innych pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz w środkach transportu publicznego. Znalazca zobowiązany jest wówczas oddać rzecz zarządcy budynku lub pomieszczenia albo zarządcy środka transportu publicznego. Do biura nie trafiają też rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia - chodzi w szczególności o broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowody osobiste czy paszporty. Te przedmioty niezwłocznie należy oddać najbliższej jednostce policji, a jeżeli ich oddanie wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia - trzeba zawiadomić policję o miejscu, w którym się znajdują.

Osoby zgłaszające znalezione rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych wypełniają krótki formularz, w którym trzeba wpisać imię, nazwisko i adres zamieszkania znalazcy oraz dokładnie określić sam przedmiot oraz czas i miejsce jego znalezienia. Zgłoszenia składa się na druku Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy, dostępnym w pokoju nr 6 na parterze budynku przy placu Ratuszowym 1 lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Znalezione rzeczy mogą być przechowywane u znalazcy - z wyjątkiem pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, sprzętu i wyposażenia wojskowego, dokumentów, itp. - lub przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych. Znalazca przechowujący rzecz może żądać znaleźnego w wysokości 1/10 wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. W przypadku, gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. Wtedy przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.

Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana do Biura Rzeczy Znalezionych, znalazca staje się właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez biuro terminie. W przypadku, gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się po odbiór do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić, jaka rzecz została zgubiona, opisać ją, podać jej charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne. Trzeba przedstawić dowody stwierdzające prawo własności zgubionej rzeczy (np. dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenie bądź opis widocznych śladów zużycia).

Biuro Rzeczy Znalezionych czynne jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, działa w Wydziale Organizacji i Nadzoru, w Referacie Administracyjno-Gospodarczym przy placu Ratuszowym 1, na parterze w pokoju nr 6, tel. 33 4971470.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.