bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 28 czerwca 2012
  • wyświetleń: 3557

Marszałek w Bielsku o funduszach

Marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz spotkał się z przedstawicielami samorządu oraz środowisk akademickich i biznesowych.

Podczas debaty zorganizowanej w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej podsumowano min. projekty unijne zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W okresie tym złożono 8159 wniosków o dofinansowanie, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 11,8 mld zł, co stanowi 163% alokacji RPO.

Wśród złożonych wniosków 52 dotyczyły projektów realizowanych na obszarze całego województwa, a więc obejmujących swym wpływem wszystkie subregiony. W swoim wystąpieniu projekty realizowane na terenie subregionu południowego, w tym w Bielsku-Białej, opisał prezydent Jacek Krywult. Prezydent zwrócił szczególną uwagę na istotne dla mieszkańców projekty z zakresu Społeczeństwa Informacyjnego jak Budowa Platformy Integracji Usług Publicznych oraz obecnie prowadzone prace związane z powstawaniem sieci szerokopasmowej i Zintegrowanej Platformy Obsługi Interesanta.

Marszałek w Bielsku o funduszach · fot. UM Bielsko-Biała


Przy tej okazji nie można było pominąć największych projektów infrastrukturalnych z zakresu turystyki jak: „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” składającego się z 28 zadań, realizowanych przez 26 jednostek samorządu terytorialnego oraz nadleśnictwa Wisła. Wartość dofinansowania całego projektu kluczowego to: 140,6 mln zł. W ramach tego projektu w Bielsku-Białej zostało przebudowane miejskie kąpielisko „Start”, a obecnie rozpoczynają się prace związane z zagospodarowania stoku Dębowca.

Jacek Krywult podkreślił również wagę projektów z zakresu infrastruktury drogowej - w tym strategicznego przedsięwzięcia Bielska-Białej, z punktu widzenia całego Subregionu i regionu, projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul.Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej” na kwotę dofinansowania: 67,2 mln zł.

Część spotkania poświęcono również polityce Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W okresie tym będzie obowiązywało 11 celów tematycznych wsparcia z funduszy unijnych. Wszystkie one są planowane do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, cztery ostatnie zaś jednocześnie będą wspierane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Państwa członkowskie, jak i regiony, powinny z tych celów wybierać zestaw własnych celów, które chcą wspierać. Jednak Komisja Europejska postawiła pewne warunki, które ograniczają dowolność w tym zakresie. Przede wszystkim narzucono koncentrację środków na celach tematycznych uznanych za szczególnie pożądane, są to:
- Cel I - Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.
- Cel III - Podnoszenie konkurencyjności MŚP.
- Cel IV - Wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

Na tych celach należy skoncentrować minimum 50% środków na poziomie kraju. Ponadto, 5% środków musi być przeznaczone na politykę miejską. Te ograniczenia powodują zawężenie możliwości przeznaczania środków na pozostałe obszary, m.in. transport, który jest najważniejszym, jeśli chodzi o alokację środków, priorytetem obecnego RPO. Podobnie dotyczy to rewitalizacji i projektów infrastrukturalnych w dziedzinie środowiska. Tutaj wciąż toczą się dyskusje, jaki zakres wsparcia oferować ma program regionalny, a jaki pozostanie na poziomie krajowym.

Jednym z najważniejszych wyzwań przyszłej perspektywy będzie spełnienie wymagań w zakresie efektów interwencji programu. Komisja Europejska wymagać będzie nie tylko dopełnienia warunków wstępnych, ale również osiągnięcia bardzo konkretnych celów. Cele te będą określone dla kraju, a ich realizacja będzie wymagała wkładu wszystkich programów regionalnych i krajowych. Nastąpi zatem proces przekazania konkretnych celów cząstkowych również dla naszego RPO. Wymagać to od nas będzie takiego doboru projektów, aby ich realizacja przekładała się na realizację konkretnych wartości wskaźników. Ponadto, będziemy musieli wykazać się realizacją cząstkowych wartości wskaźników dwukrotnie w ciągu trwania realizacji programu: po roku 2016 oraz 2018.

Miejsce debaty zostało wybrane nieprzypadkowo. W Akademii Techniczno-Humanistycznej od września 2009 r. działa Centrum Innowacji i Transferu Technologii ATH, odpowiedzialne za upowszechnianie innowacyjności, transfer wiedzy ze środowiska naukowego do gospodarki oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na projekty rozwojowe ATH. Akademia też w znacznym stopniu skorzystała z pieniędzy RPO, realizując kilka projektów, m.in. wspomagający potrzeby badawcze małych i średnich przedsiębiorstw, budowę nowej siedziby Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku, jak i bliźniaczych laboratoriów.

new / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.