bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 15 kwietnia 2020
  • wyświetleń: 1816

MPZP - co warto o nim wiedzieć?

Materiał partnera:

MPZP to nic innego jak pewien akt prawny, który składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwszą z nich jest część opisowa, drugą z nich część graficzna. To dokument, z którym warto się z nim zapoznać, jeśli interesujesz się szeroko pojętym zagospodarowaniem przestrzennym. To szczególnie ważne dla osób, które planują budowę na danym terenie - jeśli jest ona niezgodna z planem zagospodarowania przestrzennego, inwestycja może zostać wstrzymana lub w ogóle nie zostać dopuszczona do budowy. W dodatku zmieniający się plan zagospodarowania przestrzennego może doprowadzić do tego, że wartość danych działek budowlanych będzie stosownie większa lub stosownie mniejsza - to też warto mieć na uwadze, gdy w danym mieście urząd zaczyna głosowanie nad nową formą planu. To może naprawdę wiele zmienić. Co warto wiedzieć o MPZP?

1. MPZP - co to i gdzie tego szukać?
2. Dokument MPZP - jak wygląda?
3. Działka a analiza MPZP
4. Brak MPZP - co się zmienia?

Czym jest MPZP i gdzie go znaleźć?MPZP to nic innego jak Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, tworzony jest przez radę danej gminy bądź miasta. Nie jest niezmienny - kolejne głosowania mogą zmienić go w inny, określony sposób. Można więc powiedzieć, że MPZP może zmieniać się wraz ze zmieniającą się potrzebą społeczną i polityczną. Jeśli pojawią się nowe pomysły na zagospodarowanie danych terenów, w życie wejdą nowe przepisy lub powstanie silna presja ze strony społecznej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może być zmieniony i przybrać bardziej dopasowaną do zmieniających się warunków formę. Znajdziesz go w urzędzie miasta lub gminy. To dokument jawny, więc nie będziesz mieć problemu z jego odnalezieniem. W dzisiejszych czasach także urzędy danych miast czy gminy umieszczają je po prostu na swoich stronach internetowych. W ten sposób każdy może się zaznajomić z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bez wychodzenia z domu.

Jak wygląda MPZP?MPZP jest aktem prawnym. Składa się z 2 części: opisowej i graficznej. Nie ma jednak określonych sztywno ram, które nakazują konkretne informacje. Z tego powodu może przyjąć kształt bardziej ogólny, przekazując tylko pewien zarys informacyjny lub być bardzo szczegółowym. W MPZP zawierać się może:
  • informacja na temat rodzajów mediów
  • informacja na temat kształtu dachów danej zabudowy na danym obszarze
  • informacje dotyczące zasad kształtowania zieleni
  • plany przebiegów dróg, także tych rowerowych
  • informacje na temat planowanych prac budowlanych
  • informacje na temat minimalnych rozmiarów działki zdolnej pomieścić dom jednorodzinny lub dom typu bliźniak

I wiele, wiele innych kwestii, które są bezpośrednio związane z zagospodarowaniem danej przestrzeni w obrębie miasta lub gminy.

Analiza MPZP - co to zmienia dla właścicieli działki?Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może mieć też duży wpływ na prywatnych właścicieli działek i domów. Jeśli wraz ze zmianą MPZP okaże się, że dana nieruchomość nie może już funkcjonować w danym kształcie czy formie - właściciel może starać się o odszkodowanie lub wykup przez miasto nieruchomości, która zostanie, zgodnie z planem, wykorzystana w inny sposób, na przykład, żeby zbudować tam nową drogę. Dlatego zawsze warto wiedzieć, jak kształtuje się MPZP, zwłaszcza, gdy planujesz jakiś zakup nieruchomości lub inną inwestycję tego typu.

Brak MPZP - co teraz?Może się zdarzyć tak, że w danej miejscowości nie funkcjonuje aktualnie MPZP. W takim przypadku obowiązującym aktem prawnym na danym terenie jest dokument, który zawiera decyzję na temat warunków zabudowy. Ten również wydawany jest przez urząd danego miasta lub gminy.