Wiadomości

  • 3 kwietnia 2020
  • wyświetleń: 4224

15,6 miliona złotych na rewitalizację miejskich systemów nadbrzeżnych

Ponad 12 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej otrzyma Urząd Miejski w Bielsku-Białej na rewitalizację miejskich systemów nadbrzeżnych. Dofinansowanie dotyczy projektu Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - etap I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji to 15,6 mln zł, dofinansowanie wyniesie dokładnie 12,2 mln zł.

15,6 miliona złotych na rewitalizację miejskich systemów nadbrzeżnych
15,6 miliona złotych na rewitalizację miejskich systemów nadbrzeżnych · fot. UM Bielsko-Białą


Projekt ma zapewnić czynną ochronę gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ograniczyć antropopresję, czyli planowane i przypadkowe działania ludzi mające wpływ na środowisko przyrodnicze na obszarach chronionych.

Pierwszy etap inwestycji obejmuje cztery zadania. Pierwsze to utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w budynku dawnego przedszkola przy ul. Grotowej 11. W planach jest przebudowa obiektu i jego całościowa adaptacja pod działalność dotyczącą edukacji ekologicznej. Do zagospodarowania jest także działka wokół o powierzchni 1,5 ha. Drugie zadanie to zagospodarowanie terenu ujścia rzeki Straconka, pomiędzy rzeką Białą i ulicą gen. Stanisława Maczka. W tym rejonie powstaną miejsca wypoczynku. Będzie można korzystać z pieszych ścieżek edukacyjnych. Na drzewach zawisną budki dla ptaków, a na trawnikach pojawią się hotele dla owadów, mające zapewnić bioróżnorodność. W planach jest również uporządkowanie zieleni w tym rejonie - miejsce gatunków inwazyjnych zajmą rodzime. Stanie tu też publiczna toaleta oraz powstanie kładka na rzece Straconka. W przyszłości, zagospodarowane ujście rzeki Straconka będzie jednym z elementów dużego terenu nad rzeką Białą, razem z Parkiem Strzygockiego, który czeka na nową koncepcję rewitalizacji, i Zieloną plażą Miejską - efektem głosów mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Kolejne zadania w pierwszym etapie inwestycji to rewitalizacja Lasu Cygańskiego i jego części parkowej. Chodzi o odnowienie ponad 5 km nawierzchni na ścieżce edukacyjno-ekologicznej, założenie ogrodu sensorycznego, nowe nasadzenia i pielęgnację zieleni, umieszczenie tablic edukacyjnych, lokalizacyjnych i gatunkowych, budek dla zwierząt, budowę altan rekreacyjnych, a także odbudowę drewnianej altany na szczycie Koziej Góry. Zrewitalizowana zostanie również część parkowa lasu komunalnego przy ul. Olszówka/Pocztowa. Rewitalizacja będzie polegała na wzbogaceniu siedliska łęgowego (zbiorowiska leśnego, występującego nad rzekami i potokami, w zasięgu wód powodziowych, które podczas zalewu nanoszą i osadzają żyzny muł - przyp. red.) i grądowego (wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabów i dębów - przyp. red.), utworzeniu części ogrodniczej, pokryciu suchego strumienia roślinnością i nasadzeniu krzewów. Tu także pojawią się tablice informacyjno-edukacyjne, tablice gatunkowe oraz ścieżki edukacyjne. Ujednolicona będzie nawierzchnia na istniejących ścieżkach pieszych - z mieszanki kamiennej z kruszywa łamanego. Dodatkowo powstaną dwie nowe ścieżki piesze.

Pierwszy etap projektu ma zostać zrealizowany w trzecim kwartale 2021 r. W najbliższym czasie Urząd Miejski planuje ogłosić przetargi w formule zaprojektuj - wybuduj dla tych zadań. Równolegle mają być realizowane prace dotyczące drugiego etapu, na który jest już wykonana dokumentacja projektowa. W tej chwili urząd czeka na informacje o jego dofinansowaniu.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.