Wiadomości

  • 18 marca 2020
  • wyświetleń: 4234

Podczas sesji Rady Miejskiej pytali o koronawirusa

Informacja o działaniach prezydenta miasta podjętych w związku z zagrożeniem koronawirusem zdominowała obrady marcowej sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej. Ten punkt obrad został wprowadzony do porządku na gorąco, podczas trwania sesji 17 marca.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Adam Caputa
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Adam Caputa · fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB


Informację zgromadzonym w sali sesyjnej Ratusza radnym przedstawił naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Adam Caputa. Prezydent miasta Jarosław Klimaszewski nie był obecny w sali obrad ze względów bezpieczeństwa, obserwował obrady w sieci. Podczas obrad RM prezydenta Bielska-Białej reprezentowali jego zastępcy - Adam Ruśniak i Piotr Kucia.

Działania, o których mówił naczelnik Adam Caputa, zostały podzielone na cztery obszary. Była mowa o działaniach informacyjnych, przygotowawczych, pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz zmianach organizacyjnych i ograniczeniach. Urząd Miasta swoje działania związane z walką z koronawirusem rozpoczął już 26 lutego br., od razu po otrzymaniu pierwszych informacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Od początku wszystkie informacje były przekazywane za pomocą systemu wczesnego ostrzegania i systemu ostrzegania klientów kilkudziesięciu różnego rodzaju instytucjom, jednostkom czy redakcjom mediów na terenie miasta. Dużą rolę w informowaniu mieszkańców odgrywa strona internetowa Urzędu Miejskiego, gdzie informacje i komunikaty zamieszczane są na bieżąco pod adresami: https://bielsko-biala.pl/ i https://ms.bielsko-biala.pl/

Od 12 marca, decyzją prezydenta, na witrynie UM dodatkowo funkcjonuje specjalna zakładka https://zzk.bielsko-biala.pl/ obsługiwana przez całą dobę przez Zespół Zarządzania Kryzysowego UM, poświęcona koronawirusowi i wszystkiemu, co jest potrzebne mieszkańcom do funkcjonowania w tym trudnym okresie. Liczba odwiedzin witryny świadczy o tym, że jest ona bardzo potrzebna.
- W obecnej sytuacji nasz wydział na bieżąco i całodobowo współpracuje z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach i ze wszystkimi służbami - mówił A. Caputa.

Do zadań Zespołu Zarządzania Kryzysowego w ostatnim czasie należało również sprawdzenie ośrodka wytypowanego do kwarantanny na terenie miasta pod kątem możliwości umieszczenia tam ludzi. Urząd Wojewódzki zobowiązał również zespół do wytypowania kolejnego takiego ośrodka na wypadek rozszerzenia epidemii.

- Na chwilę obecną jednak w naszym mieście osoby są objęte tylko kwarantanną domową. Ci, którzy przekraczają granice i muszą przymusowo poddać się kwarantannie, mogą wybrać albo odosobnienie w domu, albo ośrodek wskazany przez wojewodę. Urząd Wojewódzki ma wytypowanych kilka hoteli, do których kieruje osoby na kwarantannę zamkniętą, i te ośrodki są zasiedlane systematycznie, nie można sobie wybrać miejsca np. bliżej domu - tłumaczył naczelnik.

Miasto na bieżąco pomaga również osobom starszym, potrzebującym i chorym, które są najbardziej narażone na tragiczne skutki zarażenia nowym wirusem. W tym celu, w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej -placówce świadczącej pomoc psychologiczną - uruchomiono dwa całodobowe numery telefonów - 33 814 62 21, 33 811 99 00. Osoby starsze, ale nie tylko, mogą zadzwonić i poprosić o pomoc w różnym zakresie wsparcia psychologicznego czy spraw życiowych, np. w zakupie żywności czy leków. W realizacji próśb udział biorą pracownicy POIK-u, Straż Miejska, wolontariusze i harcerze, zgłosili się też ratownicy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Działaniami Zespołu Zarządzania Kryzysowego kieruje prezydent miasta jako przewodniczący zespołu. Do 17 marca w sprawie walki z koronawirusem zespół spotykał się trzy razy. Prezydent podjął też decyzję o uruchomieniu pieniędzy z rezerwy kryzysowej na zakup środków dezynfekcji - mydła, rękawiczek, maseczek dla Urzędu Miejskiego i jednostek podległych.

Na zakończenie naczelnik omówił zarządzenia prezydenta w sprawie zamknięcia placówek kultury, sportowych i rekreacyjnych, a także zamknięcia od 18 marca Ratusza dla interesantów. Adam Caputa podsumował również sytuację w mieście i powiecie bielskim. Do 17 marca w regionie wykryto jedną osobę zarażoną koronawirusem, 484 osoby zostały objęte nadzorem epidemiologicznym, a 121 osób kwarantanną domową.

Obecni na sali radni wszystkich ugrupowań odnieśli się do informacji o działaniach prezydenta związanych z walką z koronawirusem, zadając w imieniu mieszkańców i swoim własnym szereg pytań i sugestii. Rozpoczął Janusz Buzek z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, prosząc o powtórzenie informacji dotyczącej wolontariuszy i tego, kto może zgłosić swój akces do pomocy innym.
- Na chwilę obecną liczba wolontariuszy, którzy współpracują z Podbeskidzkim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i pomagają osobom starszym, jest wystarczająca - odpowiadał A. Caputa.
Zastępca prezydenta miasta Adam Ruśniak, dodał, że kadra w noclegowniach i czterech domach pomocy społecznej podległych miastu także jest wystarczająca.

- Zmieniliśmy zasady funkcjonowania noclegowni dla bezdomnych, gdzie wcześniej osoby potrzebujące mogły przebywać tylko nocą. Teraz, dla bezpieczeństwa, mogą zostać w pomieszczeniach także w ciągu dnia - tłumaczył A. Ruśniak.

Radny Niezależnych.BB Jerzy Bauer pytał o działania dotyczące bezdomnych zamieszkujących różne rejony miasta - parki, wiaty przystankowe - i o działania zabezpieczające pracowników straży miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej czy druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na drugą część pytania odpowiedzi udzielił A. Caputa.
- Komendant Główny PSP wydał wytyczne odnośnie zabezpieczenia członków jednostek OSP w sprzęt i niezbędne środki i znaczna część tych środków - maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych - została zakupiona i rozdysponowana. Straż miejska też jest wyposażana - mówił naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

- Bezdomni mogą przebywać w noclegowniach cały dzień. Stworzyliśmy im te warunki, ale nie możemy ich tam przetrzymać. Jednak straż miejska jest wyczulona na te zewnętrzne aktywności, nie tylko bezdomnych, ale też młodzieży, która nie musi chodzić do szkoły - odpowiadał J. Bauerowi zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izdorczyk zgłosiła zastrzeżenia od jednej z mieszkanek dotyczące komunikacji miejskiej, dokładnie linii nr 19 i autobusów ją obsługujących, które są przepełnione, a bliskie stłoczenie ludzi stanowi w tym wypadku zagrożenie epidemiologiczne.
Jeszcze przed końcem sesji zastępca prezydenta miasta Piotr Kucia poinformował zebranych, że Miejski Zakład Komunikacyjny wyśle do obsługi linii nr 19 autobusy przegubowe.
Marcin Litwin z Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości pytał natomiast o terminy uiszczania opłat podatkowych od nieruchomości i możliwość przełożenia terminów związanych z Budżetem Obywatelskim Bielska-Białej 2021.

- Sytuacja jest dynamiczna i jeśli uznamy, że nie wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość złożenia wniosków do budżetu obywatelskiego, to wydłużymy te terminy - tłumaczył A. Ruśniak.
- Decyzje podatkowe będą dostarczane do mieszkańców za pośrednictwem Poczty Polskiej, żeby ograniczyć kontakt naszych pracowników z mieszkańcami. To jest 60 tys. podatników i nie ma co ryzykować. Te terminy będą wyznaczane dopiero po dostarczeniu decyzji do danego podatnika - odpowiadał skarbnik miasta Dominik Pawiński.

W podsumowaniu dyskusji sekretarz miasta Igor Kliś przypomniał, że od 18 marca Urząd Miasta ogranicza kontakt bezpośredni z petentami.
- Są pewne wyjątki. Nadal można odebrać dowód osobisty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości po wcześniejszym umówieniu się. Można rejestrować urodzenia i zgony w Urzędzie Stanu Cywilnego, jednak również po wcześniejszym umówieniu przez telefon lub Internet. W Wydziale Komunikacji wydawane będą uprawnienia do kierowania pojazdami, ale także należy się wcześniej umówić. Te stanowiska zostaną odpowiednio zabezpieczone i wszystkie będą funkcjonować na parterach naszych budynków - podkreślał sekretarz. - Zamknięte są też kasy urzędu, które są obarczone największym ryzykiem. Dlatego prosimy o uiszczanie wszelkich płatności na rzecz urzędu drogą elektroniczną czy za pośrednictwem poczty - dodał Igor Kliś.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus - raport" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Koronawirus - raport

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus - raport" podaj