Wiadomości

 • 7 lutego 2020
 • 15 lutego 2020
 • wyświetleń: 9485

Miasto zapowiedziało rewitalizację 14 zabytkowych budynków

Dzięki pożyczce na preferencyjnych warunkach Bielsko-Biała przyspieszy oczekiwaną i pożądaną rewitalizację śródmieścia. 14 zabytkowych obiektów szybciej odzyska urodę i wygodne, nowe wnętrza. Miasto podjęło starania o uzyskanie pożyczki rewitalizacyjnej udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kompleksowy remont i przebudowę zabytkowych kamienic i obiektów zlokalizowanych w centrum miasta.

kamienica
Miasto zapowiedziało rewitalizację 14 zabytkowych budynków · fot. UM Bielsko-Biała


Pożyczka rewitalizacyjna jest formą unijnego instrumentu zwrotnego w ramach Działania 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jest udzielana na preferencyjnych warunkach oferowanych przez bank. Zakres projektów możliwych do wsparcia w formie takiej pożyczki obejmuje kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które wynikają z obowiązujących programów rewitalizacji.

Przygotowane przez urząd dwa projekty mają na celu rewitalizację zdegradowanych obszarów śródmieścia, w tym zdegradowanej lub zdekapitalizowanej infrastruktury miejskiej, w szczególności w odniesieniu do budynków o wartości historycznej bądź architektonicznej. Otrzymają nową funkcjonalność i charakter lub przywrócona im będzie pierwotna funkcja.

kamienica
Miasto zapowiedziało rewitalizację 14 zabytkowych budynków · fot. UM Bielsko-Biała


Realizacja projektów będzie zgodna z jednym z celów strategicznych miasta, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę standardów w lokalach mieszkalnych i usługowych - czytamy w dokumentacji projektowej.

Projekty Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I i etap II dotyczą przeprowadzenia remontów konserwatorskich, modernizacji, przebudowy i adaptacji kilkunastu zabytkowych kamienic wraz z adaptacją przylegających do nich podwórek oraz zakupu, modernizacji, przebudowy i adaptacji kompleksu dwóch poprzemysłowych budynków zlokalizowanych w centrum Bielska-Białej - przy ul. Romana Dmowskiego 6 i 10.

W I etapie do modernizacji wytypowano kamienice:
 • Rynek 11,
 • pl. św. Mikołaja 7,
 • Rynek 16 / ul. Juliusza Słowackiego 1b,
 • pl. św. Mikołaja 12,
 • ul. Jana Sobieskiego 13,
 • ul. Jana Sobieskiego 19,
 • ul. Józefa Pankiewicza 7,
 • ul. Cieszyńskiej 18,
 • ul. Jana Sobieskiego 2-4 wraz z poprzemysłowym kompleksem budynków przy ul. Dmowskiego.


W II etapie blask odzyskają kamienice przy:
 • ul. Wzgórze 11,
 • Rynek 32,
 • ul. 11 Listopada 22/ ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 11,
 • ul. 11 Listopada 20/ ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 9.


Niektóre z tych obiektów są już częściowo zmodernizowane. Na przykład kamienica Rynek 11 ma nową elewację, ale wnętrze wciąż czeka na odnowienie.

Dzięki realizacji projektu, częściowej lub całkowitej zmianie ulegnie przeznaczenie niektórych z obiektów - powstaną nowe lokale użyteczności publicznej przeznaczone na działalność społeczną. Dodatkową siedzibę zyska Centrum Organizacji Pozarządowych.

W poprzemysłowym kompleksie przy ul. Dmowskiego utworzone zostanie Centrum Seniora oraz dodatkowa powierzchnia dla potrzeb Urzędu Miejskiego, powstanie również nowa powierzchnia biurowa przeznaczona pod wynajem komercyjny. Nowe powierzchnie będą do dyspozycji organizacji pozarządowych i osób korzystających z ich wsparcia, jak również seniorów, dzieci oraz młodzieży. Kompleksowej modernizacji poddane zostaną również mieszkania oraz pustostany znajdujące się w zabytkowych kamienicach, wyremontowane zostaną znajdujące się tam lokale przeznaczone na działalność komercyjną.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2023 r. - Obecnie oba projekty są w trakcie oceny prowadzonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach. Miasto wystąpiło o pożyczkę rewitalizacyjną - łącznie w kwocie około 50 mln zł. Poziom wsparcia w formie przyznanej pożyczki rewitalizacyjnej będzie znany po uzyskaniu pozytywnej oceny projektów - informuje naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich UM Robert Gołuch.

Ariel Brończyk / bielsko.info

źródło: Magazyn Samorządowy - W Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.