Wiadomości

  • 4 grudnia 2019
  • wyświetleń: 4420

Poznaliśmy laureatów konkursu „Sukces nie zna barier 2019”

3 grudnia w Sali Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki już po raz czwarty odbyła się gala z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych - 3.12.2019 · fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB


W spotkaniu uczestniczyli wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Ryszka, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Marcin Chroszcz, kandydaci zgłoszeni do konkursu „Sukces nie zna barier 2019”, przedstawiciele - Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej, zakładów pracy chronionej i organizacji pozarządowych, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego oraz osoby z niepełnosprawnościami. W imieniu prezydenta Jarosława Klimaszewskiego jego zastępca Adam Ruśniak złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom z niepełnosprawnościami.

Jak co roku galę poprzedził zorganizowany przez Urząd Miejski konkurs „Sukces nie zna barier 2019”. Celem konkursu jest promowanie postaw osób z niepełnosprawnościami, które przełamują bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności, mają wyjątkowe osiągnięcia, jak również charakteryzują się aktywną postawą i bezinteresownym działaniem na rzecz innych.

Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych - 3.12.2019
Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych - 3.12.2019 · fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB


Do konkursu zgłoszeni zostali: Krzysztof Adamus, Zbigniew Asiesiukiewicz, Irena Awieruszko-Ptaszkiewicz, Jan Bierówka, Stanisława Buzderewicz, Adrian Formas, Dominik Kania, Stanisław Krząkała, Edyta Oreluk, Grzegorz Pająk, Leonard Pałucki, Urszula Pilecka, Maciej Ratuszny, Wiktoria Rusin, Marian Wnuk, Zdzisław Wolsza, Adam Wrzesiński.

Kapituła konkursu obradowała w składzie:
1) Adam Ruśniak - zastępca prezydenta miasta, przewodniczący kapituły,
2) Karol Markowski - przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej Bielska-Białej,
3) Adam Fabia - przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
4) Aleksandra Ciaciura - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
5) Ewa Swatek- naczelnik Wydziału Polityki Społecznej,
6) Piotr Mizera - laureat konkursu „Sukces nie zna barier 2017”,
7) Mariusz Kupczak - laureat konkursu „Sukces nie zna barier 2018”.

Kapituła przyznała I miejsce Irenie Awieruszko-Ptaszkiewicz, II miejsce Marianowi Wnukowi, a III miejsce Adamowi Wrzesińskiemu.

Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych - 3.12.2019
Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych - 3.12.2019 · fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB


Irena Awieruszko-Ptaszkiewicz - urodziła się z rzadką chorobą genetyczną układu kostno-stawowego. Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pomimo swojej niepełnosprawności w 2013 roku uzyskała tytuł licencjonowanego instruktora Zumby Fitness. Prowadzi zajęcia Zumby na terenie miasta oraz organizuje wiele akcji charytatywnych, m.in. IV Maraton Charytatywny „Zumba daje Nadzieję w Chorobach Rzadkich”, Mikołajkowa Charytatywna Zumba w Starym Bielsku, II Międzynarodowy Charytatywny Maraton Zumba Fitness dla Stowarzyszenia Amazonek. Za swoją działalność charytatywną w naszym regionie otrzymała nagrodę Kryształowego Serca. Pomimo swojej niepełnosprawności jest w pełni aktywna zawodowo, zaraża pozytywną energią i pomaga innym. Jej zaangażowanie oraz jej styl życia, inspiruje kobiety w każdym wieku, z różnym stopniem sprawności do aktywności fizycznej, do życia z radością i pasją pomimo choroby.

Marian Wnuk - w 1953 roku zachorował na Heinego-Medina i był sparaliżowany przez 4 lata. Od 1956 roku przeszedł 17 operacji. Rehabilitacja, upór, pokonywanie barier i własnych słabości doprowadziły do ukończenia szkoły podstawowej, a później zawodowej, rozpoczął karierę sportową. Zdobył łącznie 282 medale, startując w wielu konkurencjach i dyscyplinach od mistrzostw świata, Europy, Polski po memoriały i zawody regionalne. Angażuje się w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, był m.in. wiceprezesem Towarzystwa Walki z Kalectwem, członkiem oddziału Śląskiego Osób Niepełnosprawnych, prezesem Związku Inwalidów Narządów Ruchu „Beskidy”, działał w Zespole ds. Likwidacji Barier Architektonicznych i Społecznych.

Adam Wrzesiński - ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku matematyka. Prawdziwe powołanie odnalazł, pracując z osobami niepełnosprawnymi. W 2010 roku zgłosił się jako wolontariusz do Stowarzyszenia AS. Udzielał korepetycji dzieciom oraz sprawował doraźną opiekę nad dziećmi ze spektrum autyzmu. 2014 roku zdobył wyróżnienie na Śląskiej gali „Barw wolontariatu”. W 2017 roku uzyskał uprawnienia nauczycielskie, a w 2018 II stopień terapeuty integracji sensorycznej. Jest pierwszą osobą w Polsce z autyzmem z wyżej wymienionymi kwalifikacjami. Dziś dzięki swojemu uporowi jest nauczycielem matematyki, terapeutą integracji sensorycznej i trenerem umiejętności społecznych. Swoim życiem daje dużo nadziei innym wychowankom i rodzicom osób z autyzmem.

Podczas gali wystąpiła grupa osób niesłyszących z piosenką „Cisza", spotkanie zakończył występ Big Bandu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki pod dyrekcją Tomasza Janusza.

BM / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.