Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 26 lipca 2019
  • 29 lipca 2019
  • wyświetleń: 9032

Składowisko odpadów zostało zalane. To przyczyna smrodu

Wiemy co jest przyczyną zwiększenia intensywności uciążliwości odorowych z Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej.

Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej - 25.07.2019 · fot. sid / bielsko.info


Przypominamy, że na początku lipca radni Przemysław Drabek i Maksymilian Pryga złożyli interpelację ws. uciążliwości odorowych z terenu ZGO Bielsko-Biała. W swoim piśmie radni m.in. wnosili o kontrolę i wyjaśnienie przyczyn znacznych uciążliwości zapachowych, które pojawiły się wraz z nadejściem lata.

Okazuje się, że uciążliwości zapachowe nie mają związku z funkcjonowaniem sortowni, kompostowni czy innych instalacji służących do przetwarzania odpadów, które są zhermetyzowane, ale źródło problemu jest na terenie składowiska odpadów.

- W następstwie dużych opadów deszczu w miesiącu maju br. oraz początkiem czerwca br. składowisko zostało zalane (łącznie w kilkanaście dni spadło ok. 400 l/m2) w efekcie czego nastąpiło wysycenie złoża opadów skutkujące wypełnieniem wodą studni odgazowania oraz kanałów migracyjnych gazu. Następnie po obfitych opadach nastąpił okres bardzo wysokich temperatur i dużej wilgotności, co stymuluje produkcję gazu składowiskowego oraz pojawienie się nieprzyjemnego zapachu - informuje Piotr Kucia, zastępca prezydenta miasta.

Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej - 25.07.2019
Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej - 25.07.2019 · fot. sid / bielsko.info


Urzędnik poinformował, że ZGO prowadzi intensywne działania zaradcze - m.in. ograniczenie powierzchni działki, gdzie deponowane są odpady poprocesowe, osuszenie bryły składowiska poprzez regularne zbieranie odcieków składowiskowych, podczyszczanie ich celem przekazania do oczyszczalni AQUA, wapnowanie oraz oprysk składowiska.

Jednym ze sposobów na zminimalizowanie problemu uciążliwości zapachowych ma być także wywożenie odpadów poprocesowych do innych instalacji, a także większe niż na obecną skalę odprowadzanie odcieków do oczyszczalni.

- Zarząd ZGO prowadzi rozmowy z zarządem AQUA, których celem jest możliwość odprowadzenia do ich kanalizacji do 500 m3/dobę odcieku składowiskowego, spełniającego umowne parametry. Wiąże się to jednak z koniecznością przepompowni ścieków AQUA i budową dwóch dodatkowych nitek tłocznego kolektora ściekowego. Inwestycja ta ograniczyłaby uciążliwości zapachowe powstające z odcieków ze składowiska, szczególnie w okresie intensywnych opadów deszczu, gdyż cały odcinek składowiskowy byłby odprowadzany. Aktualnie ZGO ma określony limit ilości odprowadzanego odcieku składowiskowego przekazywanego do oszczyszczalni AQUA, który wynosi 300 m3/dobę - wyjaśnia Piotr Kucia.

Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej - 25.07.2019
Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej - 25.07.2019 · fot. sid / bielsko.info


Zastępca prezydenta miasta odniósł się także do drugiego wątku interpelacji radnych, który dotyczy mycia i dezynfekcji pojemników na odpady.

Piotr Kucia oznajmił, że SUEZ - zgodnie z umową zawartą z miastem - musi kilka razy do roku myć pojemniki ("BIO": 8 razy w ciągu roku na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie wysokiej, 4 razy w ciągu roku na pozostałych nieruchomościach zamieszkałych; "pozostałości po segregowaniu": 4 razy w ciągu roku na nieruchomościch zamieszkałych w zabudowie wysokiej i jednorodzinnej, 1 raz na rok na pozostałych nieruchomościch oraz 1 raz na rok pozostałe pojemniki - bez względu na rodzaj zabudowy).

- Wszelkie zgłoszenia braku realizacji usługi są analizowanie przez pracowników Biura Gospodarki Odpadami i przekazywane do realizacji wykonawcy usługi - SUEZ Bielsko-Biała, a zasadne reklamacje podlegają natychmiastowemu wykonaniu usługi poprzez umycie pojemników lub ich wymianę oraz skutkują nałożeniem na spółkę kar umownych - zaznacza świeżo upieczony wiceprezydent.

śmieci, kosz, kubeł
Kubły na śmieci · fot. bielsko.info


Na koniec urzędnik odniósł się do postulatu zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów "BIO". Sprawa częstszego odbierania odpadów biodegradowalnych w okresie od kwietnia do października poddawania jest analizie pod kątem realizacji jej w przyszłości.

- Należy przy tym podkreślić, że ewentualna zmiana częstotliwości będzie musiała wiązać się ze znaczną podwyżką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kończy Piotr Kucia.

ab, sid / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.