bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 22 lutego 2019
  • wyświetleń: 3032

Górnośląskie zamiast śląskiego? Odpowiedź Śląskiej Partii Regionalnej

Śląska Partia Regionalna zabrała głos ws. inicjatywy podjętej przez grupę lokalnych organizacji, które domagają się zmiany nazwy województwa śląskiego na śląsko-małopolskie.

górnośląskie
proponowane przez ŚPR granice województwa górnośląskiego · fot. Śląska Partia Regionalna


W oświadczeniu Marek Nowara - Przewodniczący Zarządu Śląskiej Partii Regionalnej - oznajmił, że inicjatywa zmiany nazwy województwa śląskiego na śląsko-małopolskie jest zachętą do dyskusji o sprawach wykraczających swym znaczeniem poza kwestię administracyjnej nomenklatury.

ŚPR krytykuje wprowadzoną 20 lat temu reformę administracyjną, w efekcie której "Górny Śląsk podzielony został między dwa województwa, a jego wschodnią część złączono w jednym administracyjnym tworze z ziemiami małopolskimi".

Według Śląskiej Partii Regionalnej należy scalić podzielone dziś ziemie górnośląskie, a mieszkańców pogranicza śląsko-małopolskiego zapytać o wolę pozostawania w granicach województwa górnośląskiego.

Górnośląskie zamiast śląskiego - oświadczenie Śląskiej Partii Regionalnej


Śląska Partia Regionalna postrzega inicjatywę zmiany nazwy województwa śląskiego na śląsko-małopolskie, podniesioną przez grupę lokalnych stowarzyszeń, jako zachętę do dyskusji o sprawach wykraczających swym znaczeniem poza kwestię administracyjnej nomenklatury.

Środowiska śląskich regionalistów od lat postulują zasadniczą zmianę postrzegania przez władze Rzeczypospolitej potencjału tradycyjnych tożsamości, związanych z historycznymi krainami, współtworzącymi państwo polskie w jego obecnym kształcie. W tożsamościach tych widzieć należy nie zagrożenie, lecz szansę na twórcze wykorzystanie społecznej energii. Niestety, myślenie to nie legło u podstaw reformy administracyjnej z roku 1999, której twórcy zlekceważyli więzi historyczne i kulturowe, a często także wolę samych zainteresowanych - mieszkańców ziem, przypisywanych arbitralnie w rządowych gabinetach do nowych jednostek.

W efekcie Górny Śląsk podzielony został między dwa województwa, a jego wschodnią część złączono w jednym administracyjnym tworze z ziemiami małopolskimi. Z perspektywy czasu oczywistym jest, że błędem było utrzymanie województwa opolskiego o niewielkiej populacji, należącego przy tym do najszybciej wyludniających się w Polsce.

Doświadczenia dwudziestu lat obowiązywania obecnego podziału państwa stanowić powinny podstawę do wniosków, które nie ograniczą się do zmiany nazwy województwa. Zamiast dostosowywać tę ostatnią do obecnego kształtu jednostki administracyjnej, postąpić należy odwrotnie, scalając podzielone dziś ziemie górnośląskie, a mieszkańców pogranicza śląskomałopolskiego pytając o wolę pozostawania w granicach województwa górnośląskiego.

Rozwiązanie takie pozwoli z jednej strony zapobiec rozmywaniu śląskości, z drugiej uniknąć poczucia arbitralnego włączania do śląskiej wspólnoty mieszkańców obszarów o odmiennym, historycznie ukształtowanym kulturowym obliczu.

W imieniu Śląskiej Partii Regionalnej
Marek Nowara - Przewodniczący Zarządu

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.