bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 2 lutego 2019
  • wyświetleń: 2294

Przydomowa oczyszczalnia ścieków tunelowa czy biologiczna?

Materiał partnera:

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w ostatnich latach stały się ważnym elementem terenów nieskanalizowanych. Szeroki wybór urządzeń, różniących się technologią pracy, jakością wykonania czy efektywnością oczyszczania ścieków stwarza inwestorom dylemat na które urządzenie zdecydować się. Niniejszy artykuł stanowi porównanie dwóch najpopularniejszych systemów oczyszczania ścieków: oczyszczalnie tunelowe i biologiczne.

silnet


Charakterystyka przydomowych oczyszczalni ścieków tunelowychOczyszczalnie tunelowe są nowocześniejszą wersją oczyszczalni drenażowych. Ich podstawową zaletą względem tak zwanych „drenażówek” jest nieco mniejsza powierzchnia zabudowy systemu rozsączającego. Pierwszy etap oczyszczania ścieków w oczyszczalni tunelowej zachodzi w osadniku gnilnym. Następuje tu separacja zanieczyszczeń nie rozpuszczalnych w wodzie. Substancje lżejsze od wody flotują tworząc kożuch, natomiast zanieczyszczenia cięższe sedymentują tworząc osad. W osadniku wstępnym zachodzą beztlenowe procesy -fermentacja. W wyniku fermentacji powstają gazy uciążliwe zapachowo. Dlatego ważny jest sprawny system wentylacji, który będzie odprowadzał gazy. Ponadto oczyszczalnie drenażowe wymagają stosowania preparatów, co zwiększa koszt eksploatacji. Podczyszczone ścieki są rozprowadzane w tunelach rozsączających, gdzie teoretyczne są doczyszczane, jednak nie ma możliwości sprawdzenia efektywności oczyszczania ścieków. Oczyszczalnie tunelowe wymagają dobrych warunków gruntowo-wodnych. Wymagany jest niski poziom ód gruntowych i wysoka przepuszczalność gruntu. Montaż oczyszczalni tunelowych jest więc niemożliwy na działkach o małej powierzchni i wysokim poziomie wód gruntowych.

Charakterystyka przydomowych oczyszczalni ścieków biologicznychPrzydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków są bardziej zaawansowanym systemem do oczyszczania ścieków. Oczyszczanie ścieków metodami biologicznymi polega na rozkładzie zanieczyszczeń organicznych przy wykorzystaniu mikroorganizmów. Część procesów biologicznych wymaga warunków tlenowych, co wiąże się z wtłoczeniem powietrza lub tlenu do ścieków za pomocą dmuchawy. W przydomowych oczyszczalniach biologicznych wykorzystuje się różne technologie, oparte o dwie podstawowe formy oczyszczania ścieków: oczyszczanie na złożach biologicznych oraz z wykorzystaniem osadu czynnego. Najnowocześniejsze oczyszczalnie są urządzeniami hybrydowymi łączącymi różne technologie i obecnie są najefektywniejsze pod względem stabilności procesu oczyszczania ścieków, nawet przy zmiennych warunkach (np. okresy urlopowe, zmienność w składzie ścieków w ciągu doby). Przykładem takiego urządzenia jest przydomowa, hybrydowa oczyszczalnia NV, pracująca w połączonej technologii osadu czynnego i złoża biologicznego. Przydomowe oczyszczalnie ścieków w przeciwieństwie do tunelowych można zamontować praktycznie w każdych warunkach gruntowo-wodnych. Powierzchnia montażu biologicznej oczyszczalni w większości przypadków wynosi do 8 m2 . Dodatkowo charakteryzują się wysoką efektywnością oczyszczania ścieków. Z oczyszczalni biologicznej wypływa woda drugiej klasy czystości, którą można wykorzystać do nawadniania trawnika lub odprowadzić do cieku wodnego np. rzeki.

Wybór biologicznej oczyszczalni ścieków jest zdecydowanie korzystniejszy z punktu widzenia ochrony środowiska. Mimo, że pociąga to za sobą większe koszta inwestycyjne, oczyszczalnia biologiczna jest rozwiązaniem na wiele lat, a z racji na proekologiczny charakter można ubiegać się o dofinansowanie. Dokonując wyboru przydomowej oczyszczalni ścieków warto zdecydować się na urządzenie posiadające certyfikat CE oraz spełniające wymagania co do jakości oczyszczonych ścieków przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Cena nie zawsze jest słusznym kryterium wyboru. Pamiętajmy, że nasze codzienne wybory przyczyniają się do tego, jaki jest stan środowiska w którym żyjemy i podejmujmy odpowiedzialne decyzję.