bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 24 sierpnia 2018
  • wyświetleń: 2305

Opieka we własnym domu skuteczniejsza od instytucjonalnej

Artykuł sponsorowany:

Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości naszego życia. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uruchomiliśmy pokaźna pulę środków , które w zamyślę mają wspierać ochronę zdrowia. Nasze główne kierunki wsparcia skupiły się na osobach starszych i niesamodzielnych oraz ochronie przyszłych matek i dzieci.

OPIEKA WE WŁASNYM DOMU JEST SKUTECZNIEJSZA

Idea zamiany opieki instytucjonalnej na opiekę w miejscu zamieszkania zyskuje coraz więcej zwolenników. Sprzyjają jej argumenty finansowe i psychologiczne oraz wsparcie z funduszy europejskich

Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląski
Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego


W całej Unii Europejskiej setki tysięcy osób z różnymi niepełnosprawnościami fizycznymi i psychicznymi lub w podeszłym wieku, a także porzuconych lub zaniedbanych dzieci mieszka w dużych izolowanych placówkach. Zapewniają one opiekę, wyżywienie i schronienie. Jednak wieloletnie doświadczenia wskazują, że pomimo najlepszych chęci nie są w stanie wykonywać usług nastawionych na dobro podopiecznych ani dawać im wsparcia gwarantującego pełne włączenie społeczne.

Dlatego strategia Unii Europejskiej tworzy ramy pomocy osobom niesamodzielnym w pełnym włączeniu się w życie społeczeństwa oraz gwarantuje respektowanie ich fundamentalnych praw. W strategii zapisano rezygnację z opieki instytucjonalnej i tworzenie w to miejsce opieki w ramach lokalnych społeczności.

Przykładem takich szans jest ogłoszony konkurs w ramach Poddziałania 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych - konkurs. Przyjmowanie wniosków potrwa do 1 października 2018 r. Konkurs dotyczy działań w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekty mogą między innymi wspierać działalność lub tworzenie nowych Dziennych Domów Opieki Medycznej, realizować opiekę medyczną w zastępstwie opiekunów będących członkami rodzin, organizować teleopiekę, zespoły środowiskowe, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, wsparcie psychologiczne czy długoterminową opiekę domową, w tym pielęgniarską. Projekty można zgłaszać do 1 października

MATKA I DZIECKO
Wsparcie osób niesamodzielnych i starszych to nie jedyna pomoc na jaką mogą liczyć mieszkańcy naszego województwa. „Zdrowa Matka i Dziecko” to regionalny program zdrowotny, który ma ograniczyć liczbę przedwczesnych porodów, zwiększyć przeżywalność matek i noworodków, podnieść skuteczność wczesnego diagnozowania i leczenia wykrytych schorzeń u dzieci. Pula środków przeznaczonych na ten regionalny program zdrowotny wynosi 27 mln zł. Wsparcie przeznaczone jest m.in. na organizację szkół świadomego rodzicielstwa, które muszą być prowadzone zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie opieki nad ciężarną. Kobiety (od 20. tygodnia ciąży) wraz z osobami towarzyszącymi mogą uczestniczyć w zajęciach, które przygotowują je do porodu i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Aby likwidować nierówny dostęp do świadczeń medycznych, kobiety mają możliwość na wczesnym etapie ciąży korzystać z bezpłatnych badań prenatalnych i specjalistycznych konsultacji. W przypadku wykrycia oraz leczenia wady rozwojowej u dzieci w okresie prenatalnym rodzicom towarzyszy psycholog, opłacony z funduszy unijnych. Będzie ich wspierać na każdym etapie procesu badań i leczenia. Z bezpłatnej opieki mogą skorzystać ciężarne mieszkanki województwa śląskiego w wieku do 35 lat (kobietom powyżej 35. roku życia przysługują darmowe badania prenatalne z NFZ). Szczegółowe informacje na temat tego, które ośrodki zdrowia realizują projekty w ramach programu „Zdrowa Matka i Dziecko”, znajdziesz tutaj. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkanek województwa śląskiego, obecny nabór projektów koncentruje się na tworzeniu nowoczesnych szkół świadomego rodzicielstwa.

ZADBAĆ O DZIECKO
Z kolei program "Zdrowy kręgosłup" ułatwia zadbanie o właściwą sylwetkę i postawę dzieci. Obecnie trwa kolejny nabór w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacji w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane do 27 września 2018 roku. Na dofinansowanie przeznaczono 9 225 818,81 zł. Dla zobrazowania formy pomocy posłużę się przykładem projektu „Wykrywanie i profilaktyka wad postawy u dzieci w Jastrzębiu-Zdroju”. Projekt obejmie wszystkie 20 szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju, rozpoczął się w tym roku i będzie realizowany do końca 2021. Co roku dzieci w wieku od 7 do 15 lat, będą brały udział w badaniach przesiewowych, podczas których przeszkolone w ramach projektu pielęgniarki będą sprawdzać czy mają prawidłową postawę. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń dzieci będą kierowane do poradni przyszpitalnych, gdzie przyjrzy im się lekarz. W zależności od diagnozy zostanie wykonane zdjęcie RTG oraz nastąpi powtórna konsultacja oraz zalecone odpowiednie leczenie.
Zostaną zakupione również zestawy urządzeń do badania postawy ciała (skoliometr i plurimetr) dla każdej ze szkół. Ten projekt pokazuje jak może wyglądać realna pomoc dla dzieci z naszego województwa.

Mam nadzieję, że zachęciłem Państwa do realizacji projektów prozdrowotnych i wspólnie zadbamy o zdrowie mieszkańców. Michał Gramatyka wicemarszałek województwa śląskiego


GDZIE PO INFORMACJE

Spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursów „EFS dla zdrowia”
Termin i miejsce spotkania:
Termin: 5.09.2018 r. (środa)
Godz. spotkania: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Katowice, ul. Jordana 18 budynek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
Rekrutacja trwa od 16.08.2018 r. (godz. 9:00) do 3.09.2018 r. (godzina 15:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Aktualne konkursy wspierające zdrowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

RPSL.09.02.06-IZ.01-24-267/18 z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych - konkurs (typ projektu 1a): Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie poprawy opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa. Program „Zdrowa Matka i Dziecko”
Termin, do którego można składać wnioski: 2018-09-27 (do godziny 12:00:00)
Termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2019
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 9 438 952,92 zł

RPSL.09.02.06-IZ.01-24-261/18 z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych - konkurs (typ projektu 1b): Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka. „Program Zdrowego Kręgosłupa”.
Termin, do którego można składać wnioski: 2018-09-27 (do godziny 12:00:00).
Termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2019 r.
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 9 225 818,81 zł

RPSL.09.02.06-IZ.01-24-268/18 z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych - konkurs (typ projektu 2): Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020
Termin, do którego można składać wnioski: 2018-10-01 (do godziny 12:00:00)
Termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2019
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 19 786 263,51 zł