Firmy w czasie epidemii Firmy w czasie epidemii

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 17 kwietnia 2018
  • wyświetleń: 3442

Okazała willa w centrum miasta odzyska swój dawny blask

Willa Teodora Sixta to jeden z najcenniejszych zabytków architektonicznych Bielska-Białej. Jeszcze w pierwszej połowie 2018 roku rozpocznie się rewitalizacja budowli. Większość środków na remont pochodzi z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz dofinansowania z budżetu państwa.

willa sixta
Willa Teodora Sixta · fot. UM Bielsko-Biała


Projekt "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” działanie 10.3 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Poddziałanie 10.3.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT”).

Umowa o dofinansowanie została podpisana 10 listopada 2017 roku. Planowane dofinansowanie wynosi 6.142.506,45 zł, z czego:
  • dofinansowanie ze środków UE wynosi 5.495.926,82 zł
  • dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 646.579,63 zł.


W dniu 13 kwietnia 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy Galerią Bielską BWA w Bielsku-Białej a Konsorcjum Firm, którego liderem jest INTRAVI Sp. z o.o. Sp. k. z Żywca na wykonanie robót budowlanych dla zadania "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej". Firma została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego, oferując najniższą cenę: 7 651 373,42 zł.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji w Bielsku-Białej, w oparciu o zabytkową infrastrukturę zespołu willowo-parkowego Willa Sixta. Willa Sixta zostanie dostosowana do pełnienia funkcji centrum usług dla społeczności objętej wsparciem w projektach powiązanych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej będzie realizował w Willi Sixta działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych. Willa Sixta jest własnością Gminy Bielsko-Biała. Galeria Bielska BWA jest dysponentem obiektu na podstawie umowy użyczenia z dnia 24 lutego 2016 roku.

Autorem projektu rewitalizacji jest Biuro Architektoniczne "ARS Architektura" S.C. z Tychów. Zakończenie robót i oddanie budynku planowane jest w kwietniu 2019 roku.

ab / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.