Wiadomości

  • 9 czerwca 2017
  • wyświetleń: 9414

Jubileusz szkoły w Hałcnowie. Z tej okazji powstał mural - zdjęcia

Szkoła Podstawowa nr 28 w Hałcnowie obchodzi jubileusz 110-lecia istnienia. W czwartek, z w związku z tą podniosłą rocznicą, odbyła się uroczysta akademia.

Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 28 - 08.06.2017 · fot. UM Bielsko-Biała


Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz miejskich, władz oświatowych, Rady Miejskiej, Rady Osiedla, Rady Rodziców. Nie mogło zabraknąć również absolwentów placówki, a także emerytowanych pedagogów oraz rodzin uczniów. To niezwykle ważne w życiu szkoły i dzielnicy wydarzenie, uświetnił program artystyczny. W trakcie uroczystości odsłonięto także mural, którego autorem jest Marcin "Malicki" Buk.

Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 28 - 08.06.2017
Mural na ścianie SP 28 - 08.06.2017 · fot. UM Bielsko-Biała


Historia Szkoły Podstawowej w HałcnowieHistoria Szkoły Podstawowej w Hałcnowie została zapoczątkowana w 1907 r. Do tego czasu Hałcnów nie posiadał szkoły polskiej. Funkcjonowała natomiast szkoła niemiecka. Warto przypomnieć, iż Hałcnów był kolonią niemiecką od czasów Józefa II. Polacy nie mając innej szkoły, musieli zatem posyłać swoje dzieci do placówki z niemieckim językiem nauczania.

Po roku 1905 część mieszkańców Hałcnowa doszła do wniosku, by założyć szkołę z polskim językiem nauczania. Uzyskali pomoc od Towarzystwa Szkoły Ludowej w Białej, która to instytucja w 1907 r. założyła prywatną szkołę z polskim językiem nauczania. Kierownikiem a zarazem pierwszym polskim nauczycielem wzmiankowanej placówki, mieszczącej się w suterenach domu nr 299, był Tadeusz Stohandel.

Wkrótce zaczęto poważnie myśleć nad budową szkoły. Solidny, piętrowy gmach o czterech klasach lekcyjnych, z mieszkaniem dla kierownika wybudowano w latach 1909 - 1911.

W 1930 roku stanowisko kierownika objął Kazimierz Lankosz, który w 1937 zdecydował się podjąć starania dotyczące rozbudowy szkoły. Dzięki ogromnej ofiarności tutejszego społeczeństwa polskiego dobudowano dwie sale lekcyjne. Uczono odtąd w pięciu salach, a szóstą przeznaczono na kuchnię.

Lata II wojny światowej przyczyniły się do zniszczenia budynku szkoły. Niemniej jednak dzięki wsparciu społeczeństwa lokalnego ponownie udało się odremontować placówkę. Po śmierci Kazimierza Lankosza funkcję kierownika objął Leon Szwaraczewski, a jego zastępcą została Maria Wolf.

Kolejnym krokiem milowym w rozwoju szkoły stał się rok 1959. Wtedy powstał w Hałcnowie Społeczny Komitet Funduszu Budowy Szkół. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Gromadzka Rada Narodowa w Hałcnowie postanowiły w okresie Millenium wybudować w Hałcnowie szkołę - „Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego”.

Od 16 maja 1962 r. obowiązki kierownika szkoły przejęła Maria Wolf. Z kolei od września 1973 r. dyrektorem szkoły został Stanisław Stawowczyk. W roku szkolnym 1977/78 rozpoczęto długo przez wszystkich oczekiwaną rozbudowę szkoły.

W tym szczególnie newralgicznym okresie (rok szkolny 1980 / 81) kierownictwo placówki objął mgr Marian Lubicki. Wówczas nauka dzieci - w trybie dwuzmianowym - odbywała się w dwóch budynkach szkolnych, oddalonych od siebie o około 300 m. 1 września 1982 r. rozpoczęcie roku szkolnego miało miejsce w nowych murach szkoły.

16 września 1987 r. to data, która stanowi o wyjątkowym wydarzeniu historycznym dla placówki. Szkoła Podstawowa nr 28 w Bielsku-Białej otrzymała imię gen. Józefa Kustronia.

3 maja 2002 r. cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 28 oraz mieszkańcy Hałcnowa uzyskali kolejną okazję do święta - nadanie szkole sztandaru.

Należy podkreślić, iż kultywowanie szacunku dla tradycji w oparciu o wartości patriotyczne zawsze stanowiło o charakterze i wyjątkowości Szkoły Podstawowej nr 28 w Bielsku-Białej. Rok 2007 z tego też względu był niezwykle ważny w historii placówki. 29 maja wspomnianego roku odbyły się bowiem uroczyste obchody setnej rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej.

Od 1 września 2007 r. dyrektorem szkoły została mgr Jolanta Fajkis, dla której kwestią priorytetową stały się dalsze działania i przedsięwzięcia prowadzące do rozwoju placówki. W latach 2007 - 2017 wyremontowano wszystkie sale lekcyjne, korytarze, dużą i małą salę gimnastyczną, pokój nauczycielski, gabinet lekarski, świetlicę, pomieszczenia administracji i obsługi, szatnie oraz kotłownię. Szkoła wzbogaciła się także o jedyne w naszej dzielnicy urządzenie służące ratowaniu ludzkiego życia, czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED (Automated External Defibrillator). Pozyskano również środki i zakupiono nowe komputery do dwu sal komputerowych oraz wymieniono wszystkie stoliki i krzesła dla uczniów. Ponadto 4 listopada 2011 r. udało się doprowadzić do otwarcia placu zabaw, który od momentu powstania cieszy się niezmienną popularnością.

Kolejnym z podjętych działań stała się finalizacja projektu boiska sportowego. 12 listopada 2014 r. w szkole odbyła się uroczystość otwarcia wielofunkcyjnego boiska, które poświęcono pamięci Stefana Zubera - zasłużonego działacza sportowego i wielkiego społecznika.

Niezmiernie istotnym przedsięwzięciem stała się budowa Miasteczka Ruchu Drogowego. Po wielu staraniach 15 października 2016 r. odbyło się jego uroczyste otwarcie.

Ariel Brończyk / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.