bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 8 maja 2017
  • 17 maja 2017
  • wyświetleń: 4940

Budżet Obywatelski: mieszkańcy mogą już zgłaszać projekty

8 maja rozpoczęło się przyjmowanie propozycji projektów ogólnomiejskich i osiedlowych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Procedura przyjmowania projektów potrwa do 5 czerwca 2017 r.

Odbiór siłowni plenerowej przy ul. Jana Chrzciciela - 15.04.2016
Odbiór siłowni plenerowej przy ul. Jana Chrzciciela, która powstała ze środków Budżetu Obywatelskiego · fot. bielsko.info


Formularze w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami będą dostępne w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej:
  • w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego przy Pl. Ratuszowym 6,
  • w Biurze Rady Miejskiej przy Pl. Ratuszowym 1, pok. 48 i pok 55 (Punkt konsultacyjny czynny w poniedziałki w godz. 9.00 do 11.00 oraz środy od 12.00 do 14.00),
  • w Punkcie konsultacyjnym w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Pl. Opatrzności Bożej 18 (Punkt konsultacyjny czynny we wtorki w godz. od 8.00 do 10.00 oraz czwartki od 16.00 do 18.00).


Formularze w wersji papierowej będą dostępne w ww. miejscach w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub Punktu konsultacyjnego. Formularz w wersji elektronicznej wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego.

Piąta odsłona Budżetu Obywatelskiego, opiera się na sprawdzonych już rozwiązaniach z poprzednich edycji oraz przewiduje wyższe jak poprzednio kwoty na zadania osiedlowe. W tym roku Budżet Obywatelski, zgodnie z postanowieniami uchwały, wynosi w sumie 4.500.000,00 zł, przy czym ogólna pula środków finansowych została rozdysponowana według następujących zasad:
  • kwota 1.500.000,00 zł została przeznaczona na projekty o charakterze ogólnomiejskim,
  • kwota 3.000.000,00 zł została przeznaczona na projekty o charakterze lokalnym tj. osiedlowym. Kwota ta jest rozdzielona w częściach równych, po 100.000 zł na każde Osiedle.


Czym jest projekt ogólnomiejski?

Zadaniem o charakterze ogólnomiejskim jest projekt, którego szacunkowy koszt realizacji nie przekracza 500.000 zł brutto, dotyczący potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Osiedla lub którego miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego Osiedla.

Czym jest projekt osiedlowy?

Zadaniem o charakterze lokalnym/osiedlowym jest projekt, który dotyczy potrzeb mieszkańców jednego Osiedla. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu lokalnego nie może przekroczyć 100.000 zł brutto.

Propozycja zgłoszonego zadania osiedlowego, którego szacunkowy koszt, po analizie merytorycznej przekroczy 100.000 zł, zostanie przekwalifikowana na zadanie o charakterze ogólnomiejskim o ile szacunkowy koszt realizacji zadania nie przekracza 500.000,00 zł i dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Osiedla lub którego miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego Osiedla.

Kto może zgłosić propozycję projektu?

Propozycję projektu ogólnomiejskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia, a propozycję projektu lokalnego każdy mieszkaniec danego Osiedla, który ukończył 16 rok życia. W tym zakresie pozostawiono rozwiązania przyjęte w poprzedniej edycji B.O.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.