bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 14 listopada 2016
  • wyświetleń: 8624

Beskidzka Droga Integracyjna ma kosztować ponad 4 mld złotych

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oszacowało koszt budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Koszt inwestycji przyjęty do planów opiewa na kwotę 4,3 mld złotych.

Poseł Mirosław Suchoń z Nowoczesnej zwrócił się do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.

- Do mojego biura poselskiego napłynęła spora liczba pism popierających budowę Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Projekt drogi jest niezwykle istotny dla dwóch regionów tj. Małopolski oraz Śląska. Połączenie ciągiem komunikacyjnym dwóch aglomeracji w znaczący sposób odciąży ruch na trasie pomiędzy powiatem bielskim a krakowskim. (...) W sytuacji wypadku komunikacyjnego czas ten wydłuża się nawet do 4 h. W związku z powyższym budowa BDI powinna być jednym z priorytetów inwestycyjnych w Polsce. W związku z powyższym proszę o informację, jakie działania Ministerstwo zamierza podjąć w celu budowy drogi? - pisał w interpelacji poseł z Bielska-Białej.

W odpowiedzi na interpelację podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit oznajmił, przygotowania do budowy przedmiotowej drogi trwają od kilku lat. Projektowana droga obejmuje budowę pełnego zakresu dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z węzłami, skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i dojazdowymi, umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg.

- Droga ekspresowa wyposażona będzie w obiekty inżynierskie: wiadukty, mosty, estakady, przepusty, przejazdy gospodarcze, przejścia dla zwierząt, obiekty ochrony środowiska (ekrany, siatki zabezpieczające przed dostaniem się zwierząt na drogę), bariery oraz oznakowanie poziome i pionowe. Droga na całej długości posiadać będzie odwodnienie przy wykorzystaniu kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do oczyszczenia wody brudnej z nawierzchni drogi. Dostęp do drogi odbywał się będzie przez projektowane węzły dwupoziomowe - wymienia Jerzy Szmit.

Aktualnie realizowany jest zakres prac przygotowawczych, który planuje się zakończyć w 2018 r. W ramach podjętych zobowiązań, prace przygotowawcze zakończą się uzyskaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (DŚU) i opracowaniem Koncepcji Programowej (KP). Łączny szacunkowy koszt inwestycji przyjęty do planów opiewa na kwotę 4 340 000 000,00 zł, w tym szacunkowy łączny kosz Etapu I - proces przygotowawczy na kwotę 23 241 000,00 zł.

- Na obecną chwilę zapewnione jest finansowanie fazy prac przygotowawczych ze środków budżetu państwa. Jednocześnie informuję, że Ministerstwo z całą determinacją dąży do stworzenia spójnego systemu dróg szybkiego ruchu w jego optymalnym kształcie. Chcielibyśmy aby nowo wybudowana sieć dróg ekspresowych i autostrad odpowiadała na najpilniejsze potrzeby inwestycyjne korespondujące z wyznaczonymi celami strategicznymi kraju. Jednakże należy pamiętać, że z uwagi na niewystarczające środki finansowe przeznaczone na budowę dróg krajowych, nie wszystkie priorytety inwestycyjne będą mogły być zrealizowane - kończy podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

ab / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.