bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 19 marca 2016
  • 21 marca 2016
  • wyświetleń: 4333

Kruchy kompromis ws. Lipnika?

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej pod głosowanie zostanie poddany projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku.- Zmiana planu jest proponowana w związku z wnioskami mieszkańców, Rady Osiedla Lipnik i Radnych Rady Miejskiej i ma dotyczyć ustaleń planu w zakresie lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. planu miejscowego będzie początkiem procedury planistycznej - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Gdy do biura Rady Miejskiej wpłynął projekt uchwały, wiceprezydent Przemysław Kamiński odpowiedział na petycję w sprawie tzw. strefy przemysłowej, którą mieszkańcy Lipnika i okolic złożyli w urzędzie pod koniec ubiegłego roku. Prezydent uwzględnił część postulatów zawartych w petycji.

- Proponowanym rozwiązaniem kompromisowym jest nowelizacja obowiązującego planu miejscowego, polegająca na wprowadzeniu na terenach oznaczonych symbolami od 116_P-01 do 116_P-07 zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - informuje Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta miasta.

Przypominamy, że mieszkańcy Lipnika w petycji wnosili m.in. o wyeliminowanie możliwości lokalizacji usług związanych ze składowaniem i sprzedażą paliw, wykluczenie przedsięwzięć polegających polegających na produkcji wyrobów budowlanych, wyeliminowaniu możliwości lokalizacji grzebowisk dla zwierząt. Jeden z postulatów dotyczył także zmiany przeznaczenia części działek na zabudowę mieszkaniową.

Wizja lokalna radnych w Lipniku - 16.11.2015
Wiceprezydent Przemysław Kamiński podczas wizji lokalnej w Lipniku · fot. bielsko.info


- Wszelkie dalej idące zmiany planu, postulowane w związku z obawami mieszkańców, nie popartymi rzeczowymi argumentami, a opartymi jedynie na uprzedzeniach i braku zaufania do skuteczności egzekwowania przepisów, są pozbawione podstaw merytorycznych i byłyby niewłaściwe w zakresie rozwiązań planistycznych. Ponadto naraziłyby Gminę Bielsko-Biała na roszczenia z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w konsekwencji na konieczność wypłaty wysokich odszkodowań - kończy Przemysław Kamiński. Pełną treść odpowiedzi na petycję można przeczytać na stronie Urzędu Miejskiego.

Na razie nie znamy jeszcze oficjalnego stanowiska Rady Osiedla Lipnik i Stowarzyszenia Atmosfera w Lipniku. Ryszard Szczotka nie chciał na gorąco komentować projektu uchwały i odpowiedzi na petycję. - Musimy na spokojnie przeanalizować ten dokument - powiedział nam w piątek prezes Stowarzyszenia Atmosfera w Lipniku.

Do sprawy będziemy wracać w następnych publikacjach.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.