Wiadomości

  • 22 listopada 2015
  • 27 listopada 2015
  • wyświetleń: 6188

Będą walczyć o odszkodowania?

Mieszańcy Lipnika obawiają się, że gmina nie zmieni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze względu na roszczenia właścicieli gruntów w tzw. strefie przemysłowej. Tymczasem okazuje się, że lipniczanie sami mogą dochodzić roszczeń o odszkodowanie. Te mogą wynosić nawet kilkadziesiąt milionów złotych!

lipnik
Wizja lokalna radnych w Lipniku · fot. bielsko.info


Stowarzyszenie Atmosfera w Lipniku zleciło opinię prawną, z której wynika, że w związu z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 116 z przewidzianą możliwością inwestycji szczególnie uciążliwych mieszkańcom służy roszczenie o odszkodowanie do gminy Bielsko-Biała z tytułu obniżenia wartości ich nieruchomości. Mieszkańcy Lipnika twierdzą, że wartość ich działek i domów spadłą nawet o 20 procent!

- Zainteresowanym tym może być przykładowo 4122 mieszkańców podpisanych pod petycją. Biegli rzeczoznawcy od kilku lat wskazują na obniżenie wartości planem, w szczególności przewidującym wysypisko śmieci. Niewątpliwie także tzw. strefa przemysłowa wpływa na obniżenie atrakcyjności terenów, co będzie stosunkowo łatwe do udowodnienia, także opinią rzeczoznawcy, który sięgnie do transakcji z lat 2005-2012 w tejże okolicy - czytamy w opinii prawnej.

Autor opinii prawnej powołuje się na 36 art. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w którym czytamy, że "jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy: odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części".

- Jak się zdaje roszczenie odszkodowawcze wynikające z obniżenia wartości nieruchomości dotyczy nie tylko przypadków, kiedy ograniczenia zawarte w planie miejscowym odnoszą się bezpośrednio do tej nieruchomości. Wystarczy, jeżeli pobliskie tereny zostaną przeznaczone na drogę szybkiego ruchu albo pod inną uciążliwą funkcje - dodaje autor opinii prawnej.

Sprostowanie Stowarzyszenia "Atmosfera w Lipniku" (nadesłane 23.11.2015 r.)Źle się stało, iż zapewne pomimo dobrych chęci autora, ukazał się w dniu 22 listopada 2015 roku artykuł „Będą walczyć o odszkodowania?” na portalu bielsko.info bez konsultacji jego treści ze Stowarzyszeniem Atmosfera w Bielsku-Białej.  Faktem jest, iż mieszkańcy Lipnika i Kóz przygotowują argumenty do rzeczowej dyskusji z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, co wskazuje na profesjonalne podejście do tematu. Zapewniam, że zarówno Stowarzyszeniu, jak i środowiskom Lipnika i Małych Kóz nie chodzi o interes wybranych grup, ale o kompromisowe rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Zdajemy sobie sprawę, iż z jednej strony mamy inwestora zainteresowanego rozwojem swojego przedsiębiorstwa, pozostałych właścicieli gruntów w strefie przemysłowej zainteresowanych, sprzedażą gruntów po możliwe najwyższych cenach, a z drugiej strony mamy właścicieli nieruchomości sąsiednich i domów w dzielnicy często z obciążeniami hipotecznymi, jak i co ważniejsze, obawiającymi się o zdrowie swoje i swoich dzieci. Bez rzeczowego przygotowania i dyskusji osadzonej w realiach rynkowych, możliwych roszczeniach prawnych wszystkich stron, każda decyzja władz Bielska-Białej będzie zła, a z drugiej strony brak dostatecznego przygotowania tematu pozwoli na wywody, jak niektóre komentarze do artykułu.

Reasumując, na dzień dzisiejszy trwają analizy prawne w zakresie przede wszystkim orzecznictwa Sądów Powszechnych, jak i analizy bielskiego rynku nieruchomości z udziałem osób współpracujących ze Stowarzyszeniem i Radą Osiedla Lipnik i w ocenie Stowarzyszenia zbyt przedwczesne są twierdzenia o przysługujących mieszkańcom nieruchomości sąsiednich roszczeniach, a tym bardziej o ich wysokości. Osoba przekazująca powyższe informacje dziennikarzowi portalu nie była w jakikolwiek sposób upoważniona przez członków Stowarzyszenia do ich przekazywania i tym samym nadużyła zaufania.

Oczywiście nie znaczy to, iż żadne roszczenia nie przysługują. Po rzetelnych, pełnych ustaleniach w tym zakresie poinformujemy o tym w pierwszej kolejności mieszkańców. Odwagi, zapraszam do udziału w spotkaniach i pracach, zapraszam do odważnego i rzeczowego komentowania wraz z podpisem.

Ryszard Szczotka

Ariel Brończyk / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.