Wiadomości

 • 18 listopada 2015
 • wyświetleń: 4546

110 mln zł na miejskie inwestycje

Poznaliśmy założenia do projektu budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok. Miasto łącznie wyda na inwestycje około 110 mln złotych. Największe środki zostaną przeznaczone na budowę i przebudowę dróg oraz parkingów.

pieniądze, budżet
W grudniu Rada Miejska uchwali budżet miasta na 2016 rok · fot. bielsko.info


Wydatki majątkowe w 2016 roku zaplanowano na kwotę 109,9 mln zł, co stanowi 13,5% wydatków miasta. Wydatki majątkowe dotyczą kontynuacji zadań inwestycyjnych, a także realizacji nowych zadań, w tym planowanych do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią inwestycje w zakresie transportu, na które przeznaczono 57,3 mln zł. Na inwestycje oświatowe przewidziano 13,2 mln zł, na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej 9,1 mln zł, w zakresie ochrony zdrowia 8,2 mln zł i kultury fizycznej 5,8 mln zł.

droga
Budowa tunelu pod drogą S1 w Bielsku-Białej (fotografia archiwalna) · fot. bielsko.info


W ramach środków w dziale transport i łączność zaplanowano między innymi następujące zadania:
 • rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej - 12,3 mln zł (w tym: MZK - 11,2 mln zł, MZD - 1,1 mln zł),
 • rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej - 8,0 mln zł,
 • rozbudowa ul. Zapora i ul. Tartacznej w Bielsku-Białej wraz z budową mostu - 6,5 mln zł,
 • budowa parkingów - 5,0 mln zł,
 • rozbudowa ul. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. PCK do skrzyżowania ul. Dmowskiego w Bielsku-Białej - 4,9 mln zł,
 • przebudowa ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka - 4,7 mln zł,
 • budowa ścieżek rowerowych - 3,0 mln zł,
 • rozbudowa ul. Kowalskiej wraz z budową ronda w Bielsku-Białej - 2,5 mln zł,
 • przebudowa ulic w rejonie Starówki - 2,3 mln zł,
 • modernizacja przystanków komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej - 1,5 mln zł,
 • budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych - 0,9 mln zł,
 • rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych - 0,5 mln zł.


W zakresie gospodarki mieszkaniowej planuje się:
 • budownictwo komunalne - budynki mieszkalne - 1,6 mln zł,
 • kontynuację Rewitalizacji Bielskiej Starówki - 1,6 mln zł,
 • wykupy nieruchomości - 1,7 mln zł.


W zakresie oświaty zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 12,7 mln zł, w tym między innymi:
 • termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki w Bielsku-Białej - 6,1 mln zł, z udziałem pożyczki z WFOŚiGW - 2,6 mln zł,
 • modernizację boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej - 3,0 mln zł,
 • termomodernizację budynku Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Konopnickiej 9 - 1,1 mln zł,
 • modernizację pomieszczeń w ZSSiO przy ul. Filarowej 52 oraz w BSP przy ul. Sixta 20 - 0,9 mln zł,
 • termomodernizację bielskich placówek oświatowych - 0,8 mln zł.


W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano:
 • kontynuację monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej - 0,7 mln zł,
 • zakup samochodu gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej - 0,2 mln zł.


W zakresie ochrony zdrowia zaplanowano środki z przeznaczeniem na:
 • nowoczesną bazę Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 6,7 mln zł,
 • restrukturyzację wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 1,5 mln zł.


W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowana jest:
 • przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - II etap - 6,3 mln zł,
 • budowa i modernizacja szaletów miejskich w Bielsku-Białej - 0,7 mln zł,
 • rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych w mieście Bielsko-Biała - 0,5 mln zł,
 • kontynuacja modernizacji oświetlenia ulicznego - 0,6 mln zł,
 • ruch bez barier - 0,3 mln zł,
 • modernizacja miejskich placów zabaw - 0,2 mln zł.


W dziale kultura-fizyczna zaplanowano:
 • kontynuację budowy stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul. Rychlińskiego 21 - 3,6 mln zł,
 • budowę kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Słowackiego 27b w Bielsku-Białej - 1,4 mln zł,
 • modernizację płyty boiska na Stadionie Miejskim - 0,8 mln zł.

Ariel Brończyk / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.