Najnowsze

  • 5 lipca 2024
  • wyświetleń: 2351

[FOTO] Zniszczone mienie, libacje... mieszkańcy apelują o patrole mundurowych!

W Komorowicach Krakowskich ma dochodzić do wręcz dantejskich scen... Mieszkańcy mają dość i apelują o interwencje służb.

Zniszczone mienie, libacje... mieszkańcy apelują o patrole mundurowych! · fot. Zac / bielsko.info


Niepokojące wieści docierają z Komorowic Krakowskich. Mieszkańcy mówią wręcz o
narastającej fali aktów wandalizmu oraz łamania prawa. które zmaga się szczególnie na ulicy Komorowickiej, pomiędzy budynkiem Thermy, a cmentarzem.

- Zaniepokojenie społeczności lokalnej budzi coraz częstsze niszczenie zaparkowanych pojazdów, rysowanie lakieru, dewastacja mienia oraz nielegalne libacje alkoholowe, organizowane przez młodzież. Takie działania nie tylko stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli, lecz również destabilizują spokój publiczny oraz rodzą niepokój wśród mieszkańców. Wobec powyższego apeluje o podjęcie natychmiastowych działań w celu zwiększenia obecności patroli straży miejskiej lub policji na omawianym obszarze, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych, lub rozszerzenie monitoringu miejskiego o wyżej wymieniony obszar. Dodatkowe siły policyjne będą w stanie skuteczniej monitorować i reagować na incydenty naruszające porządek publiczny, co przyczyni się do przywrócenia poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli - zasugerował włodarzom Bielska-Białej radny Rafał Leśków.

Poprosił władze miasta także o podjęcie działań prewencyjnych oraz edukacyjnych, które skierowane zostaną przede wszystkim do młodzieży, mając na celu kształtowanie właściwych postaw i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie szacunku dla mienia publicznego oraz prywatnego.

W odpowiedzi prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski poinformował, że straż miejska obejmie wspomniany rejon miasta Kartą Zadań Doraźnych, co spowoduje zwiększenie częstotliwości przeprowadzanych patroli.

- Straż Miejska Miasta Bielska-Białej, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Komorowicach Krakowskich, zacieśni współpracę z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej. Współpraca ta opiera się szczególnie na wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego oraz koordynowaniu rozmieszczenia służb - zapewnił gospodarz miasta.

Prezydent zaapelował także, by osoby będące świadkami jakichkolwiek czynów zabronionych o tym fakcie powiadamiały Komendę Straży Miejskiej w Bielsku#Białej, na numer telefonu alarmowego: 986, lub Komendę Miejską Policji w Bielsku-Białej, na numery telefonów alarmowych: 997, 112, co umożliwi podjęcie natychmiastowej interwencji.

- Te działania pozwolą na zminimalizowanie, a w końcowym efekcie wyeliminowanie patologicznych zachowań w sferze porządku publicznego, co w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i spokoju w tym rejonie miasta - podkreślił Jarosław Klimaszewski.

raz, Zac / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.