bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Najpopularniejsze

  • 25 stycznia 2023
  • 3 lutego 2023
  • wyświetleń: 4116

Nocna prohibicja w centrum miasta. Apelowali o to mieszkańcy

Podczas sesji Rady Miejskiej w czwartek 2 lutego bielscy radni jednogłośnie zdecydowali o wprowadzeniu nocnej prohibicji na osiedlu Górne Przedmieście. Chodzi o zakaz sprzedaży alkoholu od godziny 23.00 do 6.00.

Reklama

bezdomny, pijany
Apelowali o to mieszkańcy. Będzie nocna prohibicja w centrum miasta? - zdj. ilustracyjne · fot. pixabay.com


Uchwała określiła ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Osiedla Górne Przedmieście. Ograniczenie polega na zakazie sprzedaży tych napojów między godziną 23.00 a 6.00.

- Przedstawiony projekt uchwały ma pomóc mieszkańcom Osiedla Górne Przedmieście, którzy dotknięci są negatywnymi skutkami nocnej sprzedaży alkoholu, i którzy o podjęcie takich działań wielokrotnie wnosili. Ponieważ celem projektowanych ograniczeń jest zmniejszenie uciążliwości, a nie ograniczanie prowadzenia działalności gospodarczej, po analizie funkcjonowania sklepów na terenie osiedla zaproponowano wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych między godziną 23.00 a 6.00 - czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Jak argumentują autorzy dokumentu, "projekt wpisuje się w działania miasta mające na celu poprawę bezpieczeństwa, porządku publicznego, przestrzegania ciszy nocnej i ładu przestrzeni miejskiej oraz zmniejszenie spożycia alkoholu przez ograniczenie jego dostępności".

W decyzji pomogły również opinie, zasięgnięte w jednostkach pomocniczych gminy - Radach Osiedli Dowódcy Garnizonu. - W odpowiedzi uzyskano pozytywne opinie od RO Górne Przedmieście i RO Biała Wschód. Przy czym RO Górne Przedmieście zaproponowała, aby zakaz dotyczył sprzedaży pomiędzy godziną 22.00 a 6.00. Pozostałe Rady nie udzieliły odpowiedzi. Zgodnie ze statutem osiedli brak opinii w terminie 14 dni od daty wpłynięcia sprawy, traktowany jest jako brak uwag w sprawie. Dowódca Garnizonu nie wniósł uwag do projektu - czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Projekt opiniowany był przez Radę Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej - jej członkowie nie wnieśli uwag do projektu.

Projekt uchwały podlegał także konsultacjom społecznym z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. W trakcie konsultacji wpłynęły 34 wnioski. 30 opinii było pozytywnych, w tym 8 wniosków z propozycją wprowadzenia zakazu w godzinach od 22.00 do 6.00 rano oraz 4 opinie negatywne.

Po przyjęciu uchwały wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

W głosowaniu nad przedmiotową uchwałą radni oddali 19 głosów "za" - dokument został przyjęty jednogłośnie.

ar, mp / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.