Edukacja

  • 3 września 2023
  • wyświetleń: 1068

ZUS: ponad 4,8 mln złotych na wyprawkę szkolną w Bielsku-Białej i powiecie bielskim

Rodzice i opiekunowie z województwa śląskiego tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego złożyli ponad 316 tysięcy wniosków o wyprawkę szkolną. O 300 zł na jedno uczące się dziecko można wnioskować do końca listopada.

pieniądze
ZUS: ponad 4,8 mln złotych na wyprawkę szkolną w Bielsku-Białej i powiecie bielskim


Ile i na co?Dobry Start to okazja, by otrzymać po 300 zł na każde uczące się dziecko. Rodzice bądź opiekunowie raz w roku mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup podręczników, zeszytów i sprzętów potrzebnych uczniowi w szkole.

- Do końca sierpnia rodzice i opiekunowie z województwa śląskiego złożyli ponad 316 tysięcy wniosków o wyprawkę szkolną. Najwięcej ze stolicy regionu, bo przeszło 18 tysięcy, kolejnych ponad 14 tysięcy pochodzi z Częstochowy, po niecałe 13 tysięcy złożyli beneficjenci z Sosnowca, 
Bielska-Białej i Gliwic, a niemal 12 tysięcy wniosków rodzice z Zabrza. W odpowiedzi na dotychczasowe wnioski na rachunki bankowe odbiorców z regionu w ramach Dobrego Startu trafiło już ponad 123,5 miliona złotych - mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

W Bielsku-Białej i powiecie bielskim złożono w sumie 12 685 wniosków, a kwota wypłaconych świadczeń "Dobry start" to 4 863 000 zł.

Dane ZUS wskazują, że w skali kraju liczba złożonych wniosków sięgnęła na razie niemal 2 mln 737 tys., a kwota przekazana na ten cel rodzicom na kilka dni przed nowym rokiem szkolnym to prawie 
1 mld 78 mln zł.

Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i innych placówkach edukacyjnych w wieku do 20 lat, a w przypadku dzieci 
z niepełnosprawnością - do ukończenia 24. roku życia. Z programu mogą skorzystać wszyscy rodzice bez względu na dochody. ZUS przekaże pieniądze na rachunek bankowy podany przez wnioskującego rodzica. Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.

Jak wnioskować?Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzic ma możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Trzeba pamiętać, aby wpisać prawidłowy PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz kompletny numer konta bankowego bądź SKOK.

Wnioski do końca listopadaZUS będzie rejestrował wnioski w programie Dobry Start do 30 listopada. Po tej dacie będzie możliwość złożenia wniosku o świadczenie Dobry Start, za pośrednictwem PUE ZUS, tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Na wnioski złożone we wrześniu, październiku lub listopadzie, ZUS odpowie maksymalnie do dwóch miesięcy od chwili zarejestrowania wniosku. Na portalu PUE ZUS znajduje się korespondencja 
w sprawie wniosku o świadczenie 300+. Również wtedy, gdy wniosek wpłynie przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, 
a następnie skarga do sądu administracyjnego.

mp / bielsko.info

źródło: ZUS

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.