bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 9 października 2015
  • 10 października 2015
  • wyświetleń: 1962

Zespół ocenił obywatelskie projekty

Zespołu ds. weryfikacji projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego 2016 zarekomendował pozytywnie większość wniosków zgłoszonych przez mieszkańców Bielska-Białej.

Zespół dokonując analizy złożonych projektów zdecydował się wystąpić do niektórych wnioskodawców o dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia wszędzie tam, gdzie pojawiły się wątpliwości związane z kompletną i rzeczową oceną możliwości i zakresu wykonania zgłoszonego zadania. Po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień zarówno autorów projektów, jak i po zapoznaniu się z ocenami merytorycznymi przygotowanymi przez wydziały UM i miejskie jednostki merytoryczne, Zespół wydał opinie dla większości złożonych projektów.

Autorzy projektów ocenionych negatywnie mogą skorzystać z możliwości odwołania się od opinii Zespołu. Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/87/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. stanowi w §3 ust. 10, że "w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy pozytywnie zweryfikowanych projektów, osobie zgłaszającej projekt nie zamieszczony na liście, (...) służy prawo wniesienia pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta, który ostatecznie rozstrzyga w sprawie umieszczenia takiego projektu na liście projektów do głosowania".

Projekty, które nie uzyskały jeszcze opinii Zespołu, zostały poddane dodatkowej analizie. Ostateczna decyzja podjęta zostanie przez Zespół na posiedzeniu w dniu 9 października 2015 r.

Lista projektów zweryfikowanych dla poszczególnych osiedli oraz lista ogólnomiejska jest dostępna na stronie www.obywatelskibb.pl.

ab / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.