bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 6 października 2015
  • wyświetleń: 5246

Inauguracja roku akademickiego ATH

Akademia Techniczno-Humanistyczna zainaugurowała rok akademicki 2015/2016. Była to ostatnia inauguracja pod przewodnictwem rektora prof. Ryszarda Barcika. Powitawszy przybyłych gości, rektor wygłosił przemówienie podsumowujące osiem lat, podczas których zarządzał uczelnią.

Inauguracja roku akademickiego w ATH - 05.10.2015 · fot. ATH Bielsko-Biała


- Dzisiejszy dzień ma dla mnie szczególne znaczenie. Wygłaszane wystąpienie inauguracyjne jest moim ostatnim wystąpieniem jako rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - zaczął rektor, który kończy swoją kadencję. W dalszej części wystąpienia profesor Ryszrd Barcik szczegółowo omówił drogi rozwoju uczelni, nad którymi czuwał podczas kierowania i reprezentowania Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Koncentrował się głównie na trzech obszarach: dydaktyce, nauce i sprawnym zarządzaniu.

Profesor Ryszard Barcik odniósł się także do tematu sprawnego zarządzania uczelnią i pozyskiwania funduszy na różnego rodzaju inwestycje, dodając na koniec, że uczelnia jest w dobrej sytuacji ekonomicznej. W wypowiedzi rektora, nie zabrakło również słów podziękowań, które skierował w pierwszej kolejności do swojej żony Elżbiety oraz rodziny, a następnie do prorektorów, dziekanów, kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych ATH, z którymi współpracował w kadencji 2008-2012 oraz do tych, z którymi współpracuje podczas drugiej kadencji.

Po wystąpieniu rektora głos zabrali zaproszeni goście: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Senior Tadeusz Rakoczy, Jego Ekscelencja Biskup Paweł Anweiler, Wicewojewoda Województwa Śląskiego Mirosław Szemla, poseł Stanisław Szwed oraz prezydent miasta Bielska-Białej Jacek Krywult. W wystąpieniach tych podkreślano miejsce publicznej uczelni, jaką jest Akademia Techniczno-Humanistyczna, w regionie oraz jej misję krzewienia nauki i dociekania prawdy. Poseł Stanisław Szwed podziękował JM Rektorowi za osiem lat udanego zarządzania Uczelnią, jak mówił - najważniejszą uczelnią w regionie.

Inauguracja roku akademickiego w ATH - 05.10.2015
Inauguracja roku akademickiego w ATH - 05.10.2015 · fot. ATH Bielsko-Biała


Prezydent Jacek Krywult zaznaczył, jak ważna jest współpraca Akademii z miastem, co przejawia się między innymi w uruchamianiu nowych kierunków i specjalności korespondujących z rynkiem pracy, a także w organizowaniu szeregu inicjatyw skierowanych do mieszkańców Bielska-Białej i okolic, szczególnie Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Podczas inauguracji Wojewoda Śląski wręczył odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę została odznaczona Pani Hanna Lamers. Odebrano również Złote Medale za Długoletnią Służbę przyznane w 2012 r. Odebrali je: Józef Jurasz, Maria Loranc oraz w imieniu zmarłego Marka Perzyny, Mariusz Perzyna.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznak dla osób i instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły i przyczyniają się do rozwoju Uczelni "Zasłużony dla Akademii Techniczno-Humanistycznej". Odznaki wręczył rektor ATH prof. Ryszard Barcik, a otrzymali je: prof. dr hab. Jan Żarnowiec, prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Rabiej, mgr Maciej Gradowski, mgr Andrzej Hebda, generał Edward Gruszka oraz Gmina Wilkowice.

Inauguracja roku akademickiego w ATH - 05.10.2015
Inauguracja roku akademickiego w ATH - 05.10.2015 · fot. ATH Bielsko-Biała


Ważnym momentem dla społeczności studenckiej była uroczysta immatrykulacja, którą poprowadził prof. Henryk Klama prorektor ds. studenckich i kształcenia. Ślubowanie złożyli studenci I roku, którzy uzyskali najlepsze wyniki w trakcie tegorocznej rekrutacji na studia.

Na zakończenie, zaproszeni goście i społeczność akadamicka wysłuchali wykładu inauguracyjnego. Tym razem, niestety nie osobiście, ze względu na pilne i nieoczekiwane obowiązki oraz udział w sesji plenarnej w Strasburgu, wykład na temat Strategii jednolitego rynku oraz inklinacji z polityką regionalną wygłosiła Elżbieta Bieńkowska Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. Jak zapewniał reprezentat Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce Rafał Szyndlauer, Pani Komisarz planuje odwiedzić Akademię Techniczno-Humanistyczną jeszcze w tym roku.

Uroczystość uświetnił występ Chóru ATH, który wykonał tradycyjne pieśni Gaudeamus Igitur i Gaude Mater Polonia. Dzień wcześniej, 4 października odbyła się uroczysta msza święta, którą sprawował biskup Roman Pindel, w kościele NMP Królowej Świata przy ul. Startowej 16 w Bielsku-Białej.

ab / bielsko.info, źródło: ATH Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.