Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 16 marca 2015
  • wyświetleń: 2798

Kto chętny do Rady Osiedla?

Za niespełna dwa miesiące odbędą się wybory do Rad Osiedli w Bielsku-Białej. Po raz pierwszy przyjmą taką formę, jak wybory do Rady Miejskiej, czy do Sejmu. Lada dzień będzie można zgłaszać kandydatury.

beskidzkie
10 maja wybierzemy gospodarzy bielskich osiedli · fot. bielsko.info


Kandydatury od 20 lutego

Przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń kandydatów na członków Rad Osiedli rozpoczyna się od 20 marca 2015 r. (piątek) i trwa do 10 kwietnia 2015 r. (piątek) do godz. 15.00. Formularz zgłoszenia kandydata do Rady Osiedla wraz z załącznikami można pobrać w zakładce "Wzory dokumentów do pobrania" na stronie Urzędu Miejskiego.

Przyjmowanie zgłoszeń i rejestracji kandydatów dokonuje na wyznaczonych dyżurach Miejska Komisja Wyborcza. Członkowie MKW będą przyjmowali zgłoszenia w terminach i godzinach wskazanych w harmonogramie dyżurów, pod adresem: Pl. Ratuszowy 1, I piętro, pok 43. Dodatkowo, wyłącznie w godzinach dyżurów będzie czynny telefon (33) 497 14 51.

Potrzebni członkowie OKW

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych rozpoczyna się 16 marca 2015 r. (poniedziałek) i trwa do 10 kwietnia 2015 r. (piątek ) do godz. 15.00. Stosowne formularze zgłoszenia kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej można również pobrać w zakładce "Wzory dokumentów do pobrania".

Czytelnie wypełniony i kompletny formularz zgłoszenia kandydata na członka OKW można składać osobiście w Biurze Rady Miejskiej przy Pl. Ratuszowy 1, pok. 54 oraz pok. 48 w godzinach Pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, a także w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Ratuszowy 6 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Członkiem OKW nie może być osoba kandydująca w skład danej Rady Osiedla.

Wybory samorządowe - 16.11.2014
Wysokość diet za członkostwo w OKW jest taka sama, jak w przypadku wyborów na Prezydenta RP · fot. bielsko.info


Dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach do Rad Osiedli wynosi:
  • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 200 zł,
  • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 180 zł,
  • dla członków obwodowych komisji wyborczych - 160 zł.


W każdej komisji zasiądzie sześć osób. Zgodnie z przyjętym przez Miejską Komisję Wyborczą regulaminem jedna osoba będzie wskazana przez prezydenta. - Chcemy, żeby w każdej komisji były osoby, które działały już przy wyborach - mówi Jarosław Klimaszewski, przewodniczący MKW. Jeżeli liczba zgłoszeń do OKW przewyższy liczbę miejsc, wtedy zostanie zorganizowane losowanie.

Wybory do rad osiedli odbędą się 10 maja.

ab / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.