bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 3 lutego 2015
  • wyświetleń: 1209

Jesteśmy gminą przyjazną ekonomii

Bielsko-Biała zostało laureatem konkursu "Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2014". Konkurs jest ogłaszany przez Zarząd Województwa Śląskiego, a jego celem jest wybór trzech gmin, które są najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

I miejsce w konkursie przyznano gminie Bielsko-Biała, która otrzymała średnią ocen 68,00. Kolejne miejsca zajęły gminy Mikołów (średnia ocen 64,67) oraz gmina Zabrze (średnia ocen 59,00). Zgodnie z regulaminem konkursu, Bielsko-Biała, Mikołów i Zabrze otrzymały tytuł "Gminy przyjaznej ekonomii społecznej 2014".

Na osiągniecie takiego wyniku spory wpływ miało wsparcie infrastrukturalne oraz szkoleniowo-doradcze udzielane organizacjom pozarządowym realizowane w ramach działalności Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, zlokalizowanego przy Placu Opatrzności Bożej 18.

Od początku projektu (kwiecień 2012 rok) udzielano bezpłatnego wsparcia infrastrukturalnego organizacjom pozarządowym, które polegało m.in.: na udostępnieniu pomieszczeń Inkubatora na spotkania, szkolenia, konferencje i dyżury, umożliwieniu dostępu do komputerów oraz internetu. Przeprowadzono ponad 100 szkoleń o tematyce związanej z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej, np. "ABC wolontariatu - jak pozyskiwać i współpracować z wolontariuszami", "Źródła finansowania organizacji", "Prawo podatkowe - wybrane zagadnienia. Kontrola podatkowa i skarbowa", w których uczestniczyło ponad 800 osób.

Zorganizowano kilkadziesiąt spotkań informacyjnych, których celem było m.in. promowanie ekonomii społecznej i działalności Inkubatora, aktywizacja osób niepełnosprawnych, konsultowanie aktów prawnych związanych z sektorem pozarządowym. Ponadto przedstawicielom organizacji udzielono prawie 900 usług doradczych ogólnych oraz specjalistycznych z zakresu księgowości, prawa i marketingu. W latach 2012-2014 do projektu przystąpiło i otrzymało wsparcie 129 organizacji pozarządowych.

ab / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.