bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 3 listopada 2014
  • wyświetleń: 1678

Tradycyjnie pomagają bezdomnym

W okresie zimowym strażnicy miejscy prowadzą wzmożone kontrole miejsc, zarówno w dzień jak i w nocy, w których mogą przebywać osoby bezdomne, samotne oraz w podeszłym wieku.

Ze względu na ujemną temperaturę powietrza, spędzenie nocy w polowych okolicznościach może zakończyć się tragicznie. Zagrożenie utraty życia, dotyczy także osób nietrzeźwych przebywających w pomieszczeniach opuszczonych, nieogrzewanych, a także na wolnym powietrzu.

Strażnicy miejscy patrolują i kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych tj.: dworce, przystanki autobusowe, opuszczone budynki, tereny zalesione, parki, altany, wiaty, piwnice, klatki schodowe, bramy, podwórka, komory śmieciowe, w celu udzielenia im niezbędnej pomocy. Liczba pustostanów i altan na terenie miasta Bielska-Białej to około 30 lokali. Nie jest to jednak lista zamknięta, gdyż co roku pojawiają się nowe miejsca, w których przebywają bezdomni, inne zaś przestają być z różnych powodów "atrakcyjne" i są opuszczane.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, strażnicy miejscy podejmują działania mające na celu doprowadzenie osoby bezdomnej do miejsca zamieszkania, Noclegowni lub Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, do którego przekazywane są osoby będące w stanie nietrzeźwości, wymagające opieki lekarskiej i które znalazły się w okolicznościach zagrażających swojemu życiu lub zdrowiu. Informują bezdomnych o możliwości skorzystania z Noclegowni lub Domu Dla Bezdomnych. Zwracają uwagę w jakich warunkach przebywają osoby bezdomne, rozpytują czy nie potrzebują pomocy medycznej oraz wskazują jadłodajnie i łaźnie.

W czasie realizacji tych zadań Straż Miejska współpracować będzie między innymi ze: Społeczną Kuchnią Brata Alberta, pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z którymi podczas wspólnych działań strażnicy miejscy informować będą osoby bezdomne o możliwości skorzystania z ośrodków wsparcia i terapii dla osób uzależnionych. Ogromne znaczenie dla skuteczności podejmowanych działań pomocowych ma współpraca Straży Miejskiej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, która w okresie zimowym skupia się głównie na bieżącej wymianie informacji, dotyczących skali i geografii występowania zjawiska bezdomności na terenie miasta Bielska-Białej. Ściśle współpracować będą z Policją oraz ratownikami medycznymi z Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, którzy udzielą niezbędnej pomocy medycznej osobom bezdomnym, samotnym, czy w podeszłym wieku.

Operatorzy systemu monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej z aktualnie zainstalowanych 74 kamer, w okresie zimowym a szczególnie w nocy prowadzą obserwacje centrum miasta, aby uniknąć przypadków zaśnięcia w niskich temperaturach oraz zamarznięcia osób bezdomnych.

Jak co roku, uruchomiona została bezpłatna infolinia związana z pomocą dla bezdomnych. Wybierając numer telefonu 800 100 022, można uzyskać informacje, gdzie szukać noclegu i ciepłego posiłku na terenie Bielska-Białej.

ab / bielsko.info, źródło: Straż Miejska Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.