bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

 • 20 września 2014
 • wyświetleń: 2431

Podsumowano ważny projekt

W Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej uroczyście podsumowano realizację Projektu pn.: „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dziel­nicach miasta Bielsko-Biała" w latach 2008-2014.

Projekt realizowany przez AQUA S.A. został współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 6 listopada 2009 roku została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu pomiędzy AQUA S.A., a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo­darki Wodnej.

Przedsięwzięcie polegało na kompleksowym uporządkowaniu gospodarki wodno-ście­kowej miasta Bielska-Białej poprzez budowę rozdzielczego systemu kanalizacji sanitarnej, uzupełnionej o modernizację istniejących i budowę nowych odcinków wodociągów. Wartość Projektu wyniosła 101,9 min PLN, natomiast kwota dofinansowania z Funduszu Spójności 53,8 min PLN.

Podsumowano ważny dla miasta projekt - 09.2014 · fot. UM Bielsko-Biała


Celem Projektu było zapewnienie zgodności z Dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG), Dyrektywą dotyczącą wody pitnej (98/83/WE) i Ramową Dyrektywą Wodną (2000/60/WE). Budowa systemu kanalizacji sanitarnej zapewniła dostęp do kanalizacji 98,3% mieszkańców miasta Bielska-Białej.

Zrealizowany zakres rzeczowy projektu:
 • budowa 145 km sieci kanalizacji sanitarnej,
 • budowa 8 km nowej sieci wodociągowej,
 • wymiana 16 km starej sieci wodociągowej.


Łącznie - 169 km sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Zrealizowany szczegółowy zakres rzeczowy projektu w podziale na dzielnice:
 • Stare Bielsko - budowa 26,8 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 0,7 km sieci wodociągowej;
 • Komorowice Śląskie - budowa 13,7 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz wy­miana 13,5 km sieci wodociągowej;
 • Komorowice Krakowskie - budowa 47,3 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana 2,5 km sieci wodociągowej;
 • Lipnik (Zlewnia Niwka) - budowa 28,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1,5 km sieci wodociągowej;
 • Kamienica - budowa 17,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2,6 km sieci wodociągowej;
 • Olszówka - budowa 9,0 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3,5 km sieci wodociągowej;
 • Mikuszowice Śląskie - budowa 1,4 km sieci kanalizacji sanitarnej.


Aktualnie trwa proces przyłączania budynków do kanalizacji. Miasto włączyło się z po­mocą w osiągnięcie efektu ekologicznego oferując mieszkańcom dofinansowanie wy­konanych przyłączy.

new / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.