bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 15 września 2014
  • 16 września 2014
  • wyświetleń: 4054

Chcą poprawić płynność ruchu

Do połowy października będą prowadzone kompleksowe badania mające na celu stworzenie Modelu Ruchu dla miasta Bielska-Białej. Opracowanie takiego modelu ma przyczynić się do poprawy funkcjonowania transportu w mieście.

- Dzięki modelowi Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej będzie mógł symulować planowane działania prowadzone w kierunku poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przeprowadzenie pomiarów będzie także podstawą do podjęcia kroków zmierzających do aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na rozwój systemu transportowego w mieście, ze szczególnym akcentem na inteligentne zarządzanie siecią dróg - czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

korek wyzwolenia
Do połowy października będą prowadzone kompleksowe badania mające na celu stworzenie Modelu Ruchu dla miasta Bielska-Białej · fot. ab / bielsko.info


Do realizacji zadania została wybrana Politechnika Śląska w Gliwicach. W ramach badań ankieterzy, wyposażeni w odpowiednie identyfikatory, zwrócą się do mieszkańców Bielska-Białej i okolic z zapytaniem o realizowane codzienne podróże, a także o preferencje komunikacyjne.

W związku z tym przeprowadzane będą m.in. badania ankietowe w gospodarstwach domowych, pojazdach komunikacji miejskiej oraz w wybranych punktach miasta (np. na dworach autobusowych i kolejowych). Ankieterzy oraz członkowie zespołu projektowego zobowiązani są do zachowania poufności danych uzyskiwanych w trakcie trwania badań i będą gromadzić jedynie informacje bezpośrednio związane z celem projektu.

Więcej informacji o realizowanym projekcie można znaleźć na stronie internetowej wykonawcy badań - www.ankietabielsko.polsl.pl.

ab / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.