bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 29 lipca 2014
  • wyświetleń: 4530

Statuetki dla najlepszych firm

Prezydent Miasta Bielska-Białej, Starosta Bielski, Starosta Cieszyński, Starosta Żywiecki oraz Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej zapraszają wszystkich przedsiębiorców do udziału w V edycji konkursu Firma Roku 2014.

firma roku


Gospodarczy potencjał jest siłą napędową każdego regionu, dlatego chcąc uhonorować najlepszych przedsiębiorców z miasta Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, już po raz piąty podjęta została inicjatywa organizacji konkursu Firma Roku 2014, pod hasłem "Samorządy Przedsiębiorcom".

Tytuł Firma Roku promuje szczególnie aktywne i dynamiczne firmy. Jest wyrazem uznania ze strony samorządów terytorialnych dla ich wiodącej roli w rozwoju regionalnym. Laureaci konkursu to przedsiębiorstwa, które z uwagi na swoją atrakcyjną ofertę oraz silną pozycję na rynku nie tylko kreują własny pozytywny wizerunek, ale mają znaczący wpływ na reputację swej gminy, powiatu, regionu.

Nagrodą w konkursie jest przyznanie tytułu "Firma Roku 2014" oraz statuetki Dedala, której autorem jest bielska artystka Lidia Sztwiertnia.

Kapituła konkursu złożona z Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta, Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki, Starosty Cieszyńskiego Jerzego Nogowczyka, Starosty Żywieckiego Andrzeja Zielińskiego oraz Prezesa Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Janusza Targosza, przyzna nagrody w kategoriach:
  • Firma Roku 2014 Miasta Bielska-Białej,
  • Firma Roku 2014 Ziemi Bielskiej,
  • Firma Roku 2014 Ziemi Cieszyńskiej,
  • Firma Roku 2014 Ziemi Żywieckiej
  • Złoty Dedal 2014 dla najlepszej firmy subregionu południowego.


Do konkursu swoje kandydatury mogą zgłaszać mikro, małe, średnie oraz duże firmy działające na terenie miasta Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

Zgłoszenia można składać poprzez e-mail na adres: biuroizby@cci.pl; faksem pod numerem (33) 822-04-48; pocztą lub osobiście w siedzibie Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 19 (II piętro), 43-300 Bielsko-Biała, a także w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała oraz Starostwach Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała; Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn; Żywcu, ul. Krasińskiego 13,34-300 Żywiec; w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września br.

Aby zgłosić swój udział w konkursie przedsiębiorca zobowiązany jest do wypełnienia oraz podpisania Formularza Zgłoszeniowego. Szczegółowe informacje na temat V edycji konkursu Firma Roku 2014 znajdują się na stronie www.cci.pl.

ab / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.