Wiadomości

  • 29 maja 2014
  • wyświetleń: 3359

Droga do likwidacji rad osiedli?

Największą dyskusję podczas majowej sesji rady miejskiej wywołała propozycja nowych statutów dla rad osiedli. Według przyjętej przez większość radnych uchwały członkowie rad osiedli będą wybierani w wyborach powszechnych.

Jeszcze przed przystąpieniem do procedowania nad uchwałą radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek o zdjęcie z porządku sesji projektów nowych statutów dla poszczególnych rad wszystkich bielskich osiedli.

- Naszym zdaniem zapisy, wskazujące na próg wyborczy oraz przeprowadzenie wyborów bezpośrednich do rad osiedli spowodują ich likwidację. W dużej części rady osiedla nie będą się w stanie wybrać - argumentował wiceprzewodniczący rady miejskiej Przemysław Drabek.

Według projektu uchwały wybory do rad osiedli byłyby ważne, jeśli wzięłoby w nich udział co najmniej 3 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców danego osiedla. To właśnie ten zapis wzbudził najwięcej kontrowersji wśród części radnych. Jeśli liczba osób głosujących byłaby mniejsza, rady osiedla nie zostaną wybrane.

Dodatkowo rajcy klubu Prawa i Sprawiedliwości tłumaczyli, że bezpośrednie wybory poniosą za sobą wysokie koszty. - Tyle razy na tej sali mówiono, że brakuje nam środków na dofinansowanie różnych inicjatyw obywatelskich. Organizacja wyborów bezpośrednich do rad osiedla będzie słono kosztować - kontynuował wiceprzewodniczący rady miejskiej z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Pozostali radni nie byli już tak sceptyczni. Radna Grażyna Staniszewska tłumaczyła, że bezpośrednie wybory podniosą rangę rad osiedli.

- Wybory zawsze kosztują, bo demokracja kosztuje. Niemniej dopiero wykazane liczbą kartek wyborczych wyniki dają siłę do działania. Dlatego warto tę uchwałę podjąć - mówiła niezrzeszona radna.

Ostatecznie rada miejska przyjęła statuty dla wszystkich trzydziestu osiedli zdecydowaną większością głosów.

Ariel Brończyk / bielsko.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.