bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 2 maja 2014
  • wyświetleń: 4294

Stanowisko rady ws. filii UE

Rada miejska jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie likwidacji Bielskiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego. Pismo zostanie skierowane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz parlamentarzystów z naszego regionu.

Reklama

Przed przyjęciem stanowiska radni oraz prezydent dyskutowali na temat formy w jakiej gmina dowiedziała się o zamiarze uczelni.

- Patrząc na ostatnie dni działań Uniwersytetu Ekonomicznego, można dojść do wniosku, że akcja likwidacji Bielskiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego była już od dłuższego czasu przewidziana - mówił prezydent Jacek Krywult.

Gospodarz miasta przyznał, że 7 marca rozmawiał z rektorem uniwersytetu. - Nie było ani jednego słowa o likwidacji ośrodka. Z całą mocą to podkreślam. Dwa tygodnie później znów widziałem się z rektorem i tym razem podobnie nie poinformowano mnie o planach likwidacji bielskiej filii - dodaje Jacek Krywult.

Prezydent wyjaśniał, że jeśli uczelnia poinformowałaby o swoich problemach wcześniej, to na pewno znaleziono by wspólny konsensus. Jacek Krywult stwierdził, że BOND mógłby się przenieść do budynku Kolegium Nauczycielskiego, które w 2015 roku zakończy swoją działalność.

- Moim zdaniem należy zrobić wszystko, żeby senat uczelni się z tej decyzji wycofał. Nasze stanowisko wyślemy do ministra oraz parlamentarzystów. Musimy na ministrze wymusić zmianę decyzji senatu - zakończył wnioskodawca stanowiska.

Stanowisko rady miejskiej w sprawie likwidacji Bielskiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego:

Z ogromnym zaskoczeniem przyjęliśmy informację o podjętej przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach decyzji likwidującej od nowego roku akademickiego Bielski Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny.

Uważamy, że zakończenie działalności przez Ośrodek, który wpisał się już w naukowy krajobraz Bielska-Białej byłoby dużą stratą dla szkolnictwa wyższego w naszym mieście.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego jest dla nas tym bardziej niezrozumiała, że Bielski Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny cieszył się do tej pory wśród studentów dużą renomą i był jedną z najpopularniejszych uczelni funkcjonujących w naszym mieście, o czym najlepiej świadczy liczba kształcących się obecnie w placówce osób.

Decyzja o likwidacji Ośrodka bezpowrotnie zamyka wielu młodym ludziom drogę do zdobycia wykształcenia.

Absolutnie nie do przyjęcia jest forma w jakiej Uchwała Senatu została podjęta. Decyzja ta nie była poprzedzona żadnymi konsultacjami, o planach likwidacyjnych nikt nie uprzedził studentów ani władz Miasta, a jednocześnie cały czas prowadzona była oferta rekrutacyjna. Może to oznaczać jedynie, że likwidację planowano od dawna, a z momentem ogłoszenia decyzji celowo czekano do ostatniej chwili.

Nie do zaakceptowania są także publiczne wypowiedzi przedstawicieli Uczelni, w których próbuje się zrzucić odpowiedzialność za zamknięcie Ośrodka na bielski samorząd.

Stanowczo protestujemy przeciwko takiemu traktowaniu studentów Ośrodka w Bielsku-Białej i domagamy się od władz Uniwersytetu Ekonomicznego podjęcia działań, które spowodują wycofanie decyzji Senatu i umożliwią dalsze funkcjonowanie Bielskiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.