Wiadomości

  • 15 lutego 2014
  • wyświetleń: 1828

W mieście jest coraz bezpieczniej

Znaczny spadek przestępczości w porównaniu do poprzedniego roku, a zarazem wzrost wykrywalności sprawców we wszystkich kategoriach przestępstw - to wnioski płynące z podsumowania pracy bielskich policjantów w ubiegłym roku.

W naradzie podsumowującej wyniki uzyskane przez bielską policję w 2013 roku uczestniczył Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.insp. Piotr Kucia, prezydent miasta Bielska-Białej Jacek Krywult, Stanisław Pięta reprezentujący Starostę Bielskiego oraz przedstawiciele prokuratur i związków zawodowych działających w policji.

policja
Narada bielskiej policji · fot. KMP Bielsko-Biała


Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Bogdan Zaręba wraz ze swoimi zastępcami podsumował efekty ubiegłorocznej pracy policjantów garnizonu bielskiego i wskazał zadania do realizacji w 2014 roku. Szef bielskiego garnizonu podziękował za dotychczasową pracę wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym. Odrębne podziękowania skierował do władz miasta i starostwa za udział oraz wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Dzięki przeznaczeniu przez bielski samorząd oraz gminy powiatu bielskiego środków finansowych na ponadnormatywne służby, w 2013 roku do służby w rejonach szczególnie zagrożonych skierowano 1220 patroli. Następnie wyniki pracy bielskiej policji w poszczególnych pionach omówili Jego zastępcy - podinsp. Jarosław Mańdok odpowiedzialny za pion prewencji oraz nadkom. Jarosław Kwaśny - nadzorujący pion kryminalny.

policja narada
Narada bielskiej policji · fot. KMP Bielsko-Biała


Naradę zakończył Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.insp. Piotr Kucia charakteryzując najistotniejsze zadania dla funkcjonariuszy garnizonu śląskiego i priorytety w zwalczaniu przestępczości.

Ariel Brończyk / bielsko.info

źródło: KMP Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.