bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 29 listopada 2013
  • wyświetleń: 4977

Nowa kadencja Młodzieżowej Rady

W czwartek 28 listopada odbyła się pierwsza sesja IX kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej. W jej trakcie podsumowano zakończoną VIII kadencję oraz wybrano nowe prezydium rady.

Reklama

Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta został Wojciech Kapała z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Asnyka, na I Wiceprzewodniczącego wybrano Sambora Żakowieckiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej, II Wiceprzewodniczącym został Kamil Nikiel z Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Asnyka, zaś na Sekretarza mianowano Karolinę Łusińską z Zespołu Szkół Ogrodniczych.

IX Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta · fot. UM Bielsko-Biała


Młodzieżowa Rada Miasta jest reprezentacją młodzieży kształcącej się w Bielsku-Białej tj. uczniów bielskich szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych). W skład Rady wchodzi 57 delegatów z 29 szkół ponadgimnazjalnych, a jej kadencja trwa rok.

Do celów Rady należą m.in.: upowszechnianie idei samorządności i demokracji, integracja środowisk młodzieżowych, reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu terytorialnego, samorządu uczniowskiego oraz władz i administracji szkolnej, a także współpraca z tymi organami.

Rada ma również zapewnić aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym. Swoimi działaniami ma promować kulturę oraz współuczestniczyć w organizacji imprez przeznaczonych dla młodzieży. Członkowie Rady mają promować zdolnych uczniów znajdujących się w trudniej sytuacji materialnej.

BM / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.