bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 21 maja 2013
  • wyświetleń: 3638

Urzędnicy proszą o wspomnienia

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne ogłaszają II konkurs na wspomnienia na temat miasta Bielska-Białej i jego mieszkańców. Tym razem dla okresu lat 1945 do współczesności.

historia miasta
Urzędnicy proszą bielszczan o udokumentowanie wspomimeń · fot. beskidia.pl


W szczególności chodzi o wspomnienia osobiste z życia, pracy i problemów jego mieszkańców i przyłączonych do niego w tym czasie okolicznych wiosek. Liczą się zarówno wypowiedzi osób pełniących funkcje publiczne, jak i zwyczajnych ludzi, działaczy społecznych i podziemnych.

Organizatorom zależy na opisach ciekawych wydarzeń o charakterze społeczno-politycznym, kulturalnym, religijnym i sportowym, relacjach z zakładów pracy, miejsc zamieszkania, impresjach na temat wyglądu miasta i zmieniających się obyczajów, wzmiankach o sławnych bielszczanach, przeżyciach szkolnych, a także działaniach ówczesnych władz miejskich i partyjnych oraz stosunku mieszkańców wobec nich i ideologii komunistycznej.

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają zarówno starsze pokolenia bielszczan, pamiętające trudne czasy po II wojnie światowej, jak i młodsze, wychowane w czasach rządów Władysława Gomułki i Edwarda Gierka oraz w schyłkowych latach PRL-u. Ludzi zakorzenionych w naszym mieście od pokoleń, jak i jego nowych obywateli, osiadłych w nim w omawianym czasie.

Organizatorzy liczą, że zebrane w konkursie wspomnienia będą kontynuacją relacji bielszczan z lat 1900-1945 opublikowanych w 2002 roku (w edycji poszerzonej w 2012 r.) w książce pod tytułem "Bielsko-Biała w zwierciadle czasu" opracowanej przez dr Jerzego Polaka w ramach serii wydawniczej "Biblioteka Bielska-Białej" prowadzonej przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego.

Umieszczone w niej wspomnienia dostarczyły wielu bezcennych i niepowtarzalnych nie tylko dla historyków, ale także współczesnych mieszkańców, informacji o życiu i funkcjonowaniu niegdyś dwóch odrębnych miast.

Spisane na papierze bądź nośniku elektronicznym wspomnienia o objętości 5 - 30 stron formatu A-4 (do 100.000 znaków) należy kierować na adres Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała lub elektroniczne na adres: BeataGrzywa@um.bielsko.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 3 września 2013 roku. Praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem wraz z adresem i telefonem kontaktowym lub adresem elektronicznym.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu listopadzie 2013 r. Autorzy najciekawszych prac zostaną obdarzeni nagrodami rzeczowymi, czyli książkami z serii wydawniczej „Biblioteka Bielska-Białej”, a ich wypowiedzi zostaną zamieszczone w książce we wspomnianej serii wydawniczej, która ukaże się drukiem w roku 2014. Autorzy wybranych prac zostaną powiadomieni pisemnie przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej o wyborze ich prac.

ab / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.