Wiadomości

  • 27 czerwca 2024
  • wyświetleń: 9145

Blokują autami wejście na posesje. Będzie zmiana

Strefa zamieszkania zamiast drogi publicznej? Szykują się zmiany w okolicach Mikuszowickich „Błoni”. Nie będzie już można parkować pojazdów tuż przy zamieszkałych posesjach.

Błonia Mikuszowickie
fot. Roman Matyja


Przypomnijmy, bielszczanie apelują o poprawę bezpieczeństwa na ulicy Srebrnej w Mikuszowicach Śląskich. Chodzi o to, by osoby zamieszkałe w posesjach tej właśnie ulicy zgłaszają problem związany z częstym zastawianiem ich wejść do domów przez kierowców, którzy pozostawiają swoje pojazdy wzdłuż drogi.

- Dotyczy to w szczególności dni weekendowych, kiedy prawie cała ulica Srebrna stanowi parking samochodowy. Sytuacja ta trwa już kilka lat, a nasilenie następuje w okresach letnich. Pobliskie Mikuszowickie „Błonia" są miejscem do rekreacji dla mieszkańców naszego miasta, niestety pozbawione są parkingu, który mógłby pomieścić odpowiednią liczbę pojazdów - podkreśla radny Roman Matyja, który postanowił zająć się sprawą.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

- Obecna organizacja ruchu na ul. Srebrnej dopuszcza postój pojazdów w jej ciągu na ogólnych zasadach ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jeżeli mieszkańcy ulicy podnoszą problem wynikający z parkowania pojazdów w pasie drogowym ulicy Srebrnej, podejmę starania w celu objęcia jej strefą zamieszkania - wyjaśnia Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej.

Jak dodał, ulica ta spełnia warunki do objęcia jej strefą zamieszkania z uwagi na brak podziału przestrzeni drogowej na jezdnię i chodnik i tym samym prowadzenie ruchu pieszego po jezdni.

- Z uwagi na fakt, że w ciągu ulicy nie ma możliwości wyznaczenia miejsc postojowych, postój pojazdów w pasie drogowym nie będzie dozwolony. W związku z powyższym Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej wystąpi do Rady Osiedla Mikuszowice Śląskie z prośbą o wyrażenie opinii w tej sprawie. Wyrażenie opinii właściwej miejscowo Rady Osiedla jest konieczne do uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, zakładającego wprowadzenie strefy zamieszkania - podkreślił wiceprezydent.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.