Wiadomości

  • 30 czerwca 2024
  • 11 lipca 2024
  • wyświetleń: 17659

Siła żywiołu. "Mały" strumyk spowodował niebezpieczne osuwisko. Jest reakcja miasta

Mieszkańcy ulicy Jazowej nie mogą spać spokojnie. Wydawać by się mogło niewielki strumyk, po ulewach, zamienił się w groźny żywioł powodując osuwisko. To z kolei zagraża pobliskim budynkom. Miasto podjęło interwencję wśród instytucji odpowiedzialnych za osuwiska.

osuwisko jazowa
fot. arch. Romana Matyi


Wracamy do tematu powstania groźnego osuwiska przy jednej z posesji w Kamienicy - a dokładnie przy ulicy Jazowej. Do władz miasta w tej sprawie zwrócił się radny Roman Matyja. Jak podkreślił, ostatnie opady deszczu spowodowały wiele szkód w Bielsku-Białej.

- Jedną z nich jest osunięcie się skarpy przy ulicy Jazowej. Obok tego domu płynie niewielki strumyk, początkujący potok Kamieniecki. Podczas ostatniej ulewy silny strumień wody podmył skarpę, która osunęła się do koryta rzeki. Skutkuje to zachwianiem statyki budynku mieszkalnego - opisuje przedstawiciel bielszczan, podkreślając, że sytuacja jest niebezpieczna i wymaga nagłych działań wzmacniających brzeg rzeki, co w konsekwencji zabezpieczy budynek przez zawaleniem.

W odpowiedzi zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak przyznał, że w następstwie powodzi błyskawicznej i bardzo intensywnych opadów deszczu, które wystąpiły 3 i 4 czerwca 2024 roku na terenie miasta, a tym samym zwiększonego spływu wód w ciekach wodnych oraz ich dopływach doszło do uszkodzeń brzegów potoków, nagromadzenia się rumoszu rzecznego, konarów i gałęzi w korytach cieków oraz osunięć skarp i umocnień, w tym również osunięcia skarpy stanowiącej brzeg potoku Kamienickiego przy ul. Jazowej 20 w Bielsku-Białej.

- Zgodnie ustawą Prawo wodne, prawa właścicielskie w stosunku do śródlądowych wód płynących, stanowiących własność Skarbu Państwa, wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Obowiązkiem właściciela wód jest ich utrzymywanie, które polega na zachowaniu stanu dna lub brzegów, remoncie i konserwacji budowli regulacyjnych oraz ma na celu zapewnienie ochrony przed powodzią lub usuwania jej skutków. Na przepisów zwrócono się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie podjęcia natychmiastowych działań mających na celu usunięcie szkód powodziowych na terenie miasta Bielska-Białej, w tym regulację i naprawę skarpy potoku w rejonie ul. Jazowej 20 z uwagi na fakt, iż osunięcie skarpy zagraża bezpieczeństwu mieszkańców przedmiotowej nieruchomości - podkreślił wiceprezydent.

Ponadto przekazano do Wód Polskich Zarządu Zlewni w Katowicach oraz Zarządu Zlewni w Żywcu kompletne zestawienie zgłoszeń szkód powodziowych wraz z dokumentacją zdjęciową, celem pilnego przeprowadzenia prac naprawczych i usunięcia skutków powodzi na ciekach wodnych w obrębie naszego miasta.

- W wyniku osunięcia się skarpy cieku przy ul. Jazowej 20, 12 czerwca 2024 roku przekazano Państwowej Służbie Geologicznej Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu z siedzibą w Warszawie informację o uaktywnieniu ruchów masowych ziemi przy wskazanej nieruchomości, w celu dokonania weryfikacji szkód i przeprowadzenia stosownych działań związanych z wykonaniem karty rejestracyjnej dla przedmiotowego osuwiska - zapewnił przedstawiciel bielskiego Ratusza.

raz, Zac / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.