Wiadomości

  • 26 czerwca 2024
  • 30 czerwca 2024
  • wyświetleń: 11489

Prezydent Bielska-Białej popiera powstanie województwa podbeskidzkiego

Znamy już stanowisko włodarza Bielska-Białej w sprawie powołania do życia województwa podbeskidzkiego. Jarosław Klimaszewski zapowiedział, że poprze ewentualną petycję rady miejskiej w tej sprawie.

bielskobiala,bielskoinfo,lovebb,bielsko,instabielsko,bielsko_biała,pocztówkazbielskabiałej,fotod
Prezydent Bielska-Białej popiera powstanie województwa podbeskidzkiego · fot. bielsko.info


Przypomnijmy, jeden z mieszkańców Bielska-Białej złożył w Ratuszu petycję, w której domaga się od władz samorządowych podjęcia działań skutkujących utworzeniem województwa podbeskidzkiego.

Wnosi on, by rada miejska skierowała apel do władz państwowych o utworzenie województwa podbeskidzkiego, z siedzibą wojewody i sejmiku w naszym mieście. Jego zdaniem powinno się to stać maksymalnie do 2029 roku.

W petycji czytamy, że działania władz miejskich powinny zostać poparte zarówno przez regionalnych parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych, jak i wójtów i burmistrzów dawnego województwa bielskiego.

Autor dokumentu sugeruje jednak, że to prezydent Bielska-Białej powinien być głównym inicjatorem działań zmierzających do powołania nowego województwa. Co kwartał powinien też raportować radzie miejskiej o swoich poczynaniach w tym zakresie.

Pisaliśmy o tym w tym artykule.

W swoim stanowisku prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski napisał, że "nie sprzeciwia się przyjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej apelu do uprawnionych organów Państwa Polskiego, organów stanowiących i wykonawczych gmin z terenu byłego województwa bielskiego oraz do parlamentarzystów z regionu Podbeskidzia w sprawie utworzenia Województwa Podbeskidzkiego z siedzibą wojewody i sejmiku województwa w Bielsku-Białej".

- W mojej opinii, uzyskanie przez miasto statusu miasta wojewódzkiego mogłoby umożliwić pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, co z kolei stymulowałoby rozwój miasta jak i całego regionu Podbeskidzia. Bez wątpienia doprowadziłoby to realizowania nowych inwestycji, programów społecznych, powstania nowych miejsc pracy, a także zwiększyłoby prestiż Bielska-Białej — jako siedziby wojewody i sejmiku województwa. Jednocześnie moje wątpliwości budzi treść firetu 4 petycji, odnoszącego się do zobowiązania prezydenta miasta do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, prowadzących do powołania województwa podbeskidzkiego oraz składania radzie miejskiej kwartalnych informacji o podjętych i planowanych czynnościach w tym zakresie. W treści uzasadnienia do petycji autor nie precyzuje bowiem, jakie to czynności faktyczne i prawne miałbym podejmować celem doprowadzenia do powołania nowego województwa, a jasnym jest przecież, że ewentualna zmiana ilości województw w Polsce, nie leży w zakresie moich kompetencji i wymaga ingerencji ustawodawcy. O ile zatem chętnie przyłącze się do apelu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej skierowanego do właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej lub też wystosuje własny apel skierowany do organów właściwych, o tyle nakładanie na mnie zobowiązania do podejmowania bliżej nieokreślonych czynności i składania z ich podjęcia kwartalnych sprawozdań budzi moje zastrzeżenia - podkreślił prezydent Klimaszewski.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.