Wiadomości

  • 27 maja 2024
  • 4 czerwca 2024
  • wyświetleń: 23439

Tak będzie wyglądał Teatr Banialuka. Jest zwycięzca konkursu na najlepszy projekt

Miasto Bielsko-Biała i bielski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich rozstrzygnęły konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana z oddziałem Książnicy Beskidzkiej dla dzieci i młodzieży oraz tzw. zieloną biblioteką. Do konkursu wpłynęło 33 prace, a jury wyłoniło zwycięzców.

Wizualizacje zwycięskiego projektu · fot. P2PA sp. z o.o. z Wrocławia


Koncepcja miała przewidywać też budowę garażu podziemnego na około 100 samochodów osobowych oraz takie zagospodarowanie terenu w otoczeniu obiektów, aby zachować jego dotychczasową funkcję targową. Wybrana lokalizacja to teren należący do miasta, położony w rejonie ulic: PCK i Władysława Broniewskiego, w pobliżu stacji PKP Bielsko-Biała Lipnik.

Obecnie maksymalny planowany szacunkowo łączny koszt wykonania robót na podstawie pracy konkursowej wynosi 1 milion złotych netto. Zakładany termin realizacji to 2029 rok. Budowa Banialuki jest wpisana do oferty konkursowej organizacji Europejskiej Stolicy Kultury w Bielsku-Białej w 2029 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji odbyło się 27 maja i było transmitowane na kanale Youtube SARP Bielsko-Biała; pokonkursową wystawę zaplanowano na 24 czerwca.

Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji Teatru Banialuka - 27.05.2024 · fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UM BB


Pierwszą nagrodę - 50 000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki sąd konkursowy przyznał zespołowi projektowemu P2PA sp. z o.o. z Wrocławia. Za szczególnie wartościowe uznano profesjonalne podejście zespołu projektowego, trafne decyzje funkcjonalno-przestrzenne w skali urbanistycznej w odniesieniu do zadanego programu, istniejących uwarunkowań i kontekstu otoczenia.

Sąd zwrócił uwagę na ukształtowanie przestrzeni publicznej - placu, właściwe powiązanie go z przystankiem kolejowym, przy jednoczesnym pozostawieniu możliwości zachowania istniejącej funkcji targowej w dotychczasowej lokalizacji; dobre powiązanie komunikacji na linii parking podziemny - hall główny, zapewniające wysoki komfort użytkowania; właściwe rozwiązanie obsługi i powiązań komunikacji.

Poza tym na rozwiązania architektoniczne o ponadczasowym charakterze, na które składają się kompozycja, kształtowanie brył i elewacji oraz czytelna hierarchia wejść. Oczekiwania zamawiającego spełnia również właściwy podział inwestycji teatru i biblioteki na dwa budynki, co zapewni im zachowanie niezależności organizacyjnej i tożsamości odrębnych placówek kultury oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania technologii teatru, a także czytelnego układu komunikacyjnego zarówno zaplecza, jak i części przeznaczonej dla widza, w tym multifunkcjonalne foyer, które stwarza szansę na wykreowanie przestrzeni o unikalnym, rozpoznawalnym charakterze.

Sąd ma też zalecenia pokonkursowe odnośnie zwycięskiej pracy. Chodzi o uważne przeanalizowanie i uwzględnienie na dalszych etapach projektowania szczegółowych uwag zamawiającego i użytkowników w zakresie:

  • powiązań funkcjonalnych pomieszczeń biblioteki - przywrócenie tradycyjnej relacji biur nad holem biblioteki;
  • rozwiązań dodatkowej zieleni towarzyszącej tak, aby wzmocnić jej udział w budowaniu wrażeń i charakteru nowej zabudowy zgodnych z ogólnymi oczekiwaniami mieszkańców miasta i lokalnej społeczności;
  • rozsunięcia budynków (przesunięcia obiektu przeznaczonego dla teatru w kierunku ul. PCK) w celu powiększenia przestrzeni publicznego placu wraz z zielenią urządzoną pomiędzy budynkami.


- Sąd konkursowy, wybierając koncepcję architektoniczno-urbanistyczną dla przestrzeni, gdzie znajdą swoje miejsce Teatr Lalek Banialuka oraz Książnica Beskidzka oraz garaż podziemny i dotychczasowa funkcja targowa, nie miał łatwego zadania. Zgłoszone zostały 33 prace. Część z nich nie spełniała wymogów regulaminowych. W efekcie dwudniowych analiz i dyskusji, jednogłośnie wybrano pracę, która na pierwszy rzut oka nie będzie postrzegana jako fajerwerkowa czy pocztówkowa, ale jest to bezpieczna, ponadczasowa i odporna na krytykę architektura, której ukrytą, a najważniejszą zaletą, jest czytelność układu powiązań i wewnętrzna funkcjonalność dostosowana do specyfiki instytucji, które będą użytkowały przestrzeń - Teatru Lalek Banialuka oraz Książnicy Beskidzkiej. Wybrano biały obiekt dla Białej. Natomiast wnętrze przeznaczone dla teatru może stać się swoistym landmarkiem i grać bijącą nocą iluminacją z wewnątrz. Ażurowość materiału elewacyjnego będzie wraz z oświetleniem wewnętrznym tworzyć teatralną grę cieni. W przypadku tych obiektów nie będzie potrzebna dodatkowa iluminacja świetlna - uzasadnił sąd konkursowy.

Druga nagroda - 40 000 złotych - decyzją sądu konkursowego trafi do zespołu projektowego Heinle, Wischer und Partner Architekci sp. z o.o. z Wrocławia za prawidłowe i harmonijne ukształtowanie całości założenia, prawidłową technologię teatru oraz biblioteki, świadczące o dobrym warsztacie projektanta, oraz bardzo dobre rozwiązania kompozycyjne w zakresie ukształtowania brył obiektów i elewacji, prezentujące wysoką jakość architektury, w tym za interesujące, czytelne nawiązanie do stylistyki kurtyny teatralnej.

W przypadku tej pracy zastrzeżenia jury budziła lokalizacja targowiska łącznie ze sceną letnią w przestrzeni wspólnej między budynkami w sąsiedztwie parkingu, co uznano za decyzję nietrafną, mogącą powodować niepożądane kolizje. Za nietrafną decyzję funkcjonalną i przestrzenną uznano również zlokalizowanie i wyeksponowanie przed frontem zabudowy parkingu naziemnego (wzdłuż ul. Władysława Broniewskiego).

Trzecia nagroda - 30 000 złotych - decyzją jury została przyznana zespołowi projektowemu Plus3-Architekci sp. z o.o z Warszawy. W uzasadnieniu sąd podkreślił prawidłowe, wyważone określenie skali obiektu i spójnie zaaranżowaną przestrzeń wspólną; koncepcję architektoniczną teatru i biblioteki stawiającą na integrację funkcjonalności, komfortu użytkowania i estetyki; oraz wartościową próbę wykreowania miejsca, które będzie inspirować i edukować; a także lokalizację letniej sceny pomiędzy teatrem i biblioteką oraz prawidłową, trafną pod względem funkcjonalnym lokalizację placu targowego.

Zastrzeżenia jury budzi zaproponowana architektura budynków - systemowa i minimalistyczna, jednak schematyczna, co uniemożliwiłoby indywidualizację i identyfikację ważnych obiektów funkcji kultury - teatru i biblioteki - jako placówek kultury o dużym znaczeniu dla kompozycji miasta.

Sąd konkursowy przyznał też równorzędne wyróżnienia honorowe. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

  • zespół projektowy w składzie Joanna Migut, Adam Derlatka, Dariusz Florczak - za bardzo dobrze zaprojektowaną pod względem funkcjonalnym bibliotekę oraz jej usytuowanie w parku pomyślanym jako ogólnodostępna zielona przestrzeń publiczna zlokalizowana na przedpolu teatru;
  • zespół projektowy 7S Group sp. z o.o. - za interesującą, autorską próbę rzeźbiarskiego ukształtowania formy budynków i poszukiwanie zindywidualizowanej nowoczesnej estetyki;
  • zespół projektowy NM architekci Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szpocińska, Jerzy Grochulski - za nieszablonowe rozwiązania w zakresie estetyki elewacji w nawiązaniu do tradycji włókienniczej miasta;
  • zespół projektowy Piotr Smiechowicz Architecture - za poszukiwania ekspresyjnej, wyrazistej i futurystycznej formy.

Zac / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Teatr Banialuka" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Teatr Banialuka

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Teatr Banialuka" podaj