Wiadomości

  • 5 kwietnia 2024
  • 19 kwietnia 2024
  • wyświetleń: 1481

Radny chciał wytyczenia ścieżki rowerowej wzdłuż Warszawskiej. Ratusz odmawia

By zachęcać mieszkańców do korzystania z "dwóch kółek", potrzebna jest dobra i bezpieczna infrastruktura. Dlatego w sprawie wytyczenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Warszawskiej do władz miasta zwrócił się radny Karol Markowski, jednak te nie są przychylne wobec pomysłu.

Bielsko-Biała, ul. Warszawska, Rondo Solidarności
fot. MZD Bielsko-Biała


- W imieniu rowerzystów i pieszych zwracam się z prośbą o wytyczenie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Kwiatkowskiego do ulicy Budowlanych - zaapelował jeszcze pod koniec poprzedniej kadencji.

Jak podkreślił przedstawiciel bielszczan, na wspomnianym odcinku istnieje szeroki chodnik, umożliwiający wprowadzenie takiego rozwiązania.

Odpowiedzi udzielił wiceprezydent Przemysław Kamiński. Poinformował, że miasto ma opracowaną strategię rozwoju ścieżek rowerowych, gdzie kluczowymi elementami są dwa główne trzony ścieżek rowerowych na relacji północ-południe tworząc trasę krajową nr 17 oraz wschód-zachód tworząc trasę 604.

- Te główne trzony stanowią fundamentalny punkt rozwoju naszej infrastruktury rowerowej, niemniej w ich przebiegu nie ma ul. Warszawskiej. Dodatkowo informuję, że projekt rozbudowy ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Romualda Traugutta do ronda Hulanka przewiduje budowę ścieżki rowerowej. Projektowana ścieżka rowerowa została połączona z istniejącą ścieżką rowerową w rejonie ronda Hulanka, tworząc ciągłość komunikacyjną dla ruchu rowerowego w kierunku lotniska, natomiast w rejonie przejścia podziemnego (ul. Romualda Traugutta) została połączona do ruchu ogólnego. Trwają również prace nad rozwiązaniami ścieżek rowerowych w ciągu planowanej do wykonania drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Krakowskiej w ramach zadania pn: „Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej” oraz w ramach Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego. Zadania te sankcjonują przebieg planowanych do wykonania na terenie miasta ścieżek rowerowych północ-południe tzw. ścieżka „VELO-BIAŁA” oraz wschód-zachód, uzupełniając układ komunikacyjny ruchu rowerowego - opisuje wiceprezydent.

Kamiński dodaje, że zmiana istniejącego chodnika w ciągu ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego do ul. Budowlanych to nie tylko wytyczenie drogi pieszo-rowerowej.

- To też kwestia usunięcia kolidującej infrastruktury, wprowadzenie dodatkowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmian rozwiązań projektowych na skrzyżowaniu dróg uwzględniających przebieg ścieżki rowerowej. W związku z tym na dzień dzisiejszy nie przewiduje się takich zmian, niemniej nie wyklucza się wprowadzenia kompleksowego rozwiązania w tym zakresie, w nawiązaniu do ustalonej już wcześniej sieci dróg rowerowych w przyszłości - wyjaśnił Kamiński.

raz / bielsko.info

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ścieżki rowerowe" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Ścieżki rowerowe

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ścieżki rowerowe" podaj