Wiadomości

  • 24 marca 2024
  • wyświetleń: 2489

Rusza rekrutacja do żłobka. Kolejność zgłoszeń nie ma na nią wpływu

Od 2 do 12 kwietnia potrwa nabór do Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej na rok 2024/2025. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na rekrutację.

Żłobek Miejski w Bielsku-Białej
Żłobek Miejski w Bielsku-Białej · fot. UM Bielsko-Biała


Wnioski o przyjęcie dziecka można pobrać ze strony internetowej Żłobka Miejskiego lub osobiście w sekretariacie przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 (karta zgłoszenia dla kandydatów nowo przyjmowanych lub deklaracja o kontynuowaniu pobytu w Żłobku - dla dzieci które już do Żłobka uczęszczają). Do kart zgłoszenia należy dołączyć wymagane załączniki - informacja o załącznikach znajduje się w kartach zgłoszenia (zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu; kserokopia karty RODZINA+).

Wnioski wypełnione niekompletnie, bez wymaganych załączników, nie będą rozpatrywane.

Kompletne wnioski należy dostarczyć osobiście do wyznaczonego punktu w siedzibie Żłobka Miejskiego przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 od 2 do 12 kwietnia według harmonogramu, który znajduje się na stronie internetowej zlobekbielsko.pl/rekrutacja. Tam też znajdują się szczegółowe informacje na ten temat, wzory wymaganych dokumentów i regulamin rekrutacji.

Kolejność zgłoszeń nie będzie miała wpływu na rekrutację. Po zakończeniu naboru komisja ogłosi wyniki, które ukażą się na stronie internetowej oraz w siedzibie Żłobka w formie anonimowej poprzez nadany numer.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: 33 4962182 lub 33 4964223 wew. 21.

Rodzice / opiekunowie prawni dzieci już uczęszczających do żłobka mają obowiązek złożenia w trakcie rekrutacji deklaracji o kontynuowaniu pobytu.

kr / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.