bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 21 lutego 2013
  • wyświetleń: 2927

Zachęcają do hodowli owiec

Blisko 700 tys. złotych przeznaczy w tym roku samorząd województwa śląskiego na wsparcie rozwoju chowu owiec i kóz. Skorzystać mogą rolnicy w Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

beskidy
W ciągu ostatnich kilkunastu lat pogłowie owiec w Beskidach wyraźnie się zmniejszyło · fot. monika353.blogspot.com


Ruszają dwa konkursy. Pierwszy, z budżetem w wysokości 550 tys. zł, ma na celu ochronę czynną bioróżnorodności i krajobrazu poprzez prowadzenie wypasu owiec na wybranych zespołach hal i polan górskich Beskidów oraz wypasu owiec i kóz na murawach Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Dotacja województwa śląskiego przeznaczona jest również na inne zabiegi ograniczające sukcesję wtórną, np. usunięcie niepożądanej roślinności. Wnioski o dotacje mogą także obejmować budowę lub remont obiektów pasterskich (bacówki, szałasy, kolyby, koszory); budowę tradycyjnych drewnianych poideł; koszorów dla zwierząt; urządzeń do ochrony stad czy budowę miejsc odpoczynku dla turystów.

Drugi program, którego wartość wynosi 120 tys. zł, dotyczy otwartego konkursu ofert na wsparcie działań promujących Program Owca Plus. Zadanie obejmuje organizację imprez o charakterze lokalnym i regionalnym, podczas których promowane będą m.in. tradycje i zwyczaje związane z pasterstwem i kulturą regionów Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej, produkty pochodzenia owczego i koziego, fotografie, rękodzieła, malarstwo, rysunek, folklor, muzyka.

Na wsparcie mogą liczyć również projekty mające na celu wydanie m.in. informatora, broszury lub folderu związanych z kulturą regionów Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej, tradycyjnym pasterstwem i chronioną przyrodą.

Program Owca Plus realizowany jest od sześciu lat. O wsparcie finansowe z budżetu województwa śląskiego mogą starać się organizacje pozarządowe, których cele statutowe są zgodne z regulaminem konkursów oraz spółdzielnie rolnicze zrzeszające hodowców owiec i/lub kóz. Oferty można składać do 15 marca.

ab / bielsko.info
źródło: Radio Bielsko

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.