Wiadomości

  • 20 marca 2024
  • 24 marca 2024
  • wyświetleń: 1759

Rada Miejska sprzeciwia się wycince lasów. Apel do Lasów Państwowych

Na wtorkowej (19 marca) sesji Rada Miejska zaapelowała do Lasów Państwowych oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wstrzymanie wycinki drzew wokół miasta i prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej.

Wycinka drzew na górze Kołowrót
Wycinka drzew na górze Kołowrót · fot. Inicjatywa "Las wokół miast"


W przyjętym większością głosów projekcie uchwały (za było 21 radnych, jeden się wstrzymał, a jeden był przeciw) czytamy:

Rada Miejska Bielska-Białej wyraża swoje poważne zaniepokojenie działalnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w zakresie prowadzenia użytkowania rębnego. Apelujemy o natychmiastowe wstrzymanie wycinek drzew i zmianę sposobu gospodarowania w ramach realizacji obecnie obowiązującego Planu Urządzenia Lasu w granicach Bielska-Białej oraz uruchomienie procedury jego zmian, celem zmniejszenia wysokich weryfikacji planowanych etatów rębnych.


Bielscy radni podkreślają, że lasy wokół Bielska-Białej pełnią ważną rolę społeczną.

Lasy w naszym mieście pełnią wyjątkową, trudną do przeceniania funkcję społeczną i nie należy ich traktować jako źródła doraźnego zysku. Są dla lokalnej społeczności priorytetem zasługującym na racjonalną gospodarkę i indywidualne podejście. Nasze lasy istotnie przyczyniają się do łagodzenia skutków zmian klimatu, a także bezpośrednio wpływają na rozwój regionu, w tym szeroko rozumianą turystykę. Aktualnie prowadzone wycinki w ramach obowiązującego Planu Urządzenia Lasu (PUL) realizowane są w znacznym rozmiarze, co budzi niepokój mieszkańców, przyrodników oraz odwiedzających nasz region turystów. Spacerując, ludzie widzą zamiast krajobrazu znajomego lasu, powierzchnie zrębowe, co wywołuje w nich poczucie Żalu i dyskomfortu. Konieczne jest zatem ograniczenie pozyskiwania drewna, ograniczenie intensywności cięć w lasach leżących na terenie i wokół Bielska-Białej oraz podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej przeciwdziałającej zagrożeniom lasu, wynikających z rozwoju cywilizacji


Apel jest odpowiedzią radnych na działania inicjatywy Las Wokół Miast, którą powołały dwa bielskie stowarzyszenia - Atmosfera i Olszówka. Renata Lejawka (ze stowarzyszenia Atmosfera) oraz Jacek Zachara (z Olszówki) apelowali ostatnio o objęcie ochroną okolicznych lasów do Pauliny Hennig-Kloski - ministry klimatu i środowiska. Pisaliśmy o tym tutaj.

Loading...

kr, raz / bielsko.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.